Muutoksia tietokannassa

Tilastokeskuksen tuottamien StatFin-tietokannan taulukoiden tuotanto muuttuu vuoden 2019 aikana ja samalla taulukoiden sisältöä ja rakennetta uudistetaan. Jatkossa taulukot muodostetaan aikamuuttujittain eli kuukausi-, neljännesvuosi- ja vuositason tiedot ovat omissa tietokantataulukoissaan. Rakenteen uudistaminen mahdollistaa entistä paremmin tietojen koneluettavuuden ja esimerkiksi automaattisesti päivittyvien taulukkopoimintojen ja kuvioiden tallentamisen sekä avainlukujen poiminnan.

Seuraavien tilastojen taulukoihin on tulossa muutoksia:

20.12.2019 Kulttuurin alueellinen saatavuus

12.12.2019 Oppilaitosten aikuiskoulutus

12.12.2019 Panos-tuotos

5.12.2019 Maatalouden taloustilit (EAA)

5.12.2019 Ympäristöliiketoiminta

3.12.2019 Tietotekniikan käyttö yrityksissä

28.11.2019 Oppilaitosten opiskelijat ja tutkinnot

28.11.2019 Yritystukitilasto

27.11.2019 Aluetilinpito

5.11.2019 Väestön koulutusrakenne

22.10.2019 Työvoimatutkimuksen kuukausi- ja vuosineljännestaulukoihin 11af ja 11c8  – Väestö työmarkkina-aseman, sukupuolen ja iän mukaan – on lisätty ikäryhmä 20-69-vuotiaat.

8.10.2019 Energiatilinpito

8.10.2019 Ilmapäästöt toimialoittain

30.9.2019 Väestöennuste

27.9.2019 Ammatillinen koulutus

28.6.2019 Rahoitustilinpito        

28.6.2019 Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito

28.6.2019 Julkisyhteisöjen velka neljännesvuosittain

20.6.2019 Kansantalouden tilinpito

18.6.2019 Lukiokoulutus

18.6.2019 Siviilisäädyn muutokset

17.6.2019 Työtapaturmat

14.6.2019 Kuluttajahintaindeksi

12.6.2019 Kulttuuri

7.6.2019 Työvoimakustannusindeksi

29.5.2019 Neljännesvuositilinpito

29.5.2019 Ansiotasoindeksi

28.5.2019 Aloittaneet ja lopettaneet yritykset

27.5.2019 Kuluttajien luottamus (ent. kuluttajabarometri)

24.5.2019 Elinolotilasto

21.5.2019 Rakennukset ja kesämökit

17.5.2019 Teollisuuden ja kaupan varastotilasto

16.5.2019 Rikos- ja pakkokeinotilasto

9.5.2019 Yliopistokoulutus

9.5.2019 Asuntojen vuokrat

24.4.2019 Työvoimatutkimus

 

20.12.2019

Rahoitustilinpidoon uusi taulukko Kotitalouksien tunnuslukuja neljännesvuosittain

9.3.2018

Väestönmuutosten ennakkotilaston vuoden 2017 tietokantataulukon lukuja on korjattu. Virheelliset tiedot koskivat kuolemien kunnittaisia lukuja ja kunnassamuuttojen sekä kunnittaisia että koko maan lukuja. Linkki korjattuun taulukkoon.

 

8.2.2018

Tilapäinen muutos StatFin-poimintojen viemisessä Exceliin.
Mikäli StatFin-tietokannasta tehdyn poiminnan haluaa siirtää Exceliin, siirtomuotona on toistaiseksi xml-muoto (Excel-työkirja (xml)). Excelin omassa xlsx-siirtomuodossa havaittiin virhe, jonka vuoksi kaikkien lukujen desimaalit eivät tulleet Excelissä näkyviin oikein. Palautamme xlsx-formaatin käyttöön kunhan xlsx-muoto saadaan toimimaan oikein.

 

21.12.2017
Julkisyhteisöjen toimipaikkataulukoita (taulukot 9-11) on päivitetty StatFin -palveluun Alueellisen yritystoimintatilaston yhteyteen. Voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen yhteisötaulukoita (taulukot 9-10) on päivitetty StatFin -palveluun Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilaston yhteyteen. Taulukot sisältävät tietoa yksiköiden lukumääristä ja henkilöstömääristä. Voittoa tavoittelemattomilla yhteisöillä taulukot sisältävät lisäksi tietoa palkoista.

28.9.2017

Väestörakenne tietokantatalukkoa 62. Taajamat väkiluvun ja väestöntiheyden mukaan 31.12.2016  korjattu.

10.3.2017

Liikenneviraston tietokantataulukoita on päivitetty

 Kanavaliikenne, Kotimaan vesiliikenne ja Ulkomaan meriliikenne -tilastojen yhteyteen.

25.1.2017

Julkisyhteisöjen toimipaikkataulukoita (taulukot 12-14) on päivitetty StatFin -palveluun Alueellisen yritystoimintatilaston yhteyteen. Voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen yhteisötaulukoita (taulukot 9-10) on päivitetty StatFin-palveluun Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilaston yhteyteen. Taulukot sisältävät tietoa yksiköiden lukumääristä ja henkilöstömääristä. Voittoa tavoittelemattomilla yhteisöillä taulukot sisältävät lisäksi tietoa palkoista.