Liitetaulukko 3. Julkisen sektorin tutkimus- ja kehittämistoiminta sektoreittain ja tutkimuslaitoksittain vuonna 2017

Sektori T&k-henkilöstö Tutkimustyövuodet T&k-menot
Yhteensä, lkm Naiset, lkm Lkm Milj €
Julkinen sektori+YVT-sektori 1) 7 159 3 391 4 843,6 577,7
Valtion hallinnonalat 5 670 2 468 3 853,5 486,5
..Valtion taloudellinen tutkimuskeskus 40 12 38,0 4,0
..Luonnonvarakeskus 1 064 512 645,0 79,8
..Elintarviketurvallisuusvirasto 81 72 20,0 1,2
..Maanmittauslaitos 153 46 107,0 9,7
..Ilmatieteen laitos 363 140 250,6 22,2
..Geologian tutkimuskeskus 273 86 102,6 18,1
..Teknologian tutkimuskeskus VTT 1 784 585 1 668,3 217,0
..Säteilyturvakeskus 17 7 2,9 0,4
..Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 455 330 302,0 28,6
..Työterveyslaitos 351 246 142,1 13,0
..Suomen ympäristökeskus 438 240 213,8 24,7
..Muu valtionhallinto 651 192 361,2 67,7
Kunnat 298 201 177,0 15,3
Ulkopoliittinen instituutti 26 12 26,0 3,2
Muut julkiset laitokset 2) 257 147 183,7 22,0
YVT-sektori 1) 908 563 603,4 50,6
1) YVT = Yksityinen voittoa tavoittelematon toiminta
2) Lähinnä sosiaaliturvarahastot ja -laitokset

Lähde: Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2017, Tilastokeskus

Lisätietoja: Ari Leppälahti 029 551 3237, Heidi Pirkola 029 551 3246, Mervi Härkönen 029 551 3254, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 25.10.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tutkimus- ja kehittämistoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6206. 2017, Liitetaulukko 3. Julkisen sektorin tutkimus- ja kehittämistoiminta sektoreittain ja tutkimuslaitoksittain vuonna 2017 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tkke/2017/tkke_2017_2018-10-25_tau_003_fi.html