Liitetaulukko 1. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot suorittajasektorin ja rahoituslähteen mukaan vuonna 2017

Suorittaja Rahoituslähde Yhteensä
Kotimaa Ulkomaat 3)
Yritysektori Julkinen sektori 1) 2) Korkeakoulusektori
Milj € % Milj € % Milj € % Milj € % Milj € %
Yhteensä 3 470,8 56,2 2 005,6 32,5 31,9 0,5 665,1 10,8 6 173,4 100,0
Yritykset 3 381,5 83,9 236,4 5,9 0,1 0,0 410,4 10,2 4 028,4 100,0
Julkinen sektori 1) 39,4 6,8 447,0 77,4 0,7 0,1 90,7 15,7 577,8 100,0
Korkeakoulusektori 49,9 3,2 1 322,2 84,4 31,1 2,0 164,0 10,5 1 567,2 100,0
1) Ml. YVT-sektori
2) Ml. korkeakoulujen perusrahoitus
3) Ml. oman konsernin ulkomaisten yksiköiden rahoitus

Lähde: Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2017, Tilastokeskus

Lisätietoja: Ari Leppälahti 029 551 3237, Heidi Pirkola 029 551 3246, Mervi Härkönen 029 551 3254, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 25.10.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tutkimus- ja kehittämistoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6206. 2017, Liitetaulukko 1. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot suorittajasektorin ja rahoituslähteen mukaan vuonna 2017 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tkke/2017/tkke_2017_2018-10-25_tau_001_fi.html