Korkeakoulusektorin tutkimus- ja kehittämistoiminta

Tutkimushenkilöstön määrän kehityksessä sektoreittaisia eroja

Korkeakoulusektorin tutkimus- ja kehittämishenkilöstön määrä oli 28 800, joista 23 200 yliopistoissa, 4 400 ammattikorkeakouluissa ja 1 200 yliopistosairaaloissa. Henkilöstön määrä väheni edellisvuodesta kaikkiaan 350. Ammattikorkeakouluissa laskua oli peräti 1 000 henkilöä, mutta yliopistojen tutkimushenkilöstö kasvoi 650 henkilön verran. Yliopistollisten keskussairaaloiden tutkimushenkilökunnan määrä pysyi ennallaan. T&k-henkilöstöstä 77 prosenttia oli tutkijoita tai vastaavia. Naisten osuus t&k-henkilöstöstä oli 48 prosenttia, yliopistosairaaloissa 70, ammattikorkeakouluissa 57 ja yliopistoissa 46 prosenttia.

Korkeakoulusektorilla tehtiin tutkimusta 16 000 työvuoden verran, mikä on 300 edellisvuotta enemmän. Työvuosien määrä kasvoi yliopistoissa (520) sekä yliopistollisissa sairaaloissa (40), mutta väheni ammattikorkeakouluissa (250 tutkimustyövuotta). Yliopistojen osuus työvuosista oli 85 prosenttia, ammattikorkeakoulujen 11 ja yliopistosairaaloiden neljä prosenttia.

Ammattikorkeakoulujen tutkimusmenot laskivat selvästi

Korkeakoulusektorin tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot yhteensä kasvoivat 50 miljoonalla eurolla ja olivat vuonna 2014 kaikkiaan 1 490 miljoonaa euroa. Yliopistojen t&k-menot olivat 1 280, ammattikorkeakoulujen 150 ja yliopistosairaaloiden runsaat 60 miljoonaa euroa. Ammattikorkeakoulujen tutkimusmenot laskivat merkittävästi, lähes 20 miljoonaa eli noin 10 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Kasvua oli yliopistoissa (60 miljoonaa) sekä yliopistollisissa keskussairaaloissa (10 miljoonaa euroa). Korkeakoulujen tutkimusmenojen arvioidaan vuonna 2015 pysyvän käytännössä ennallaan.

Korkeakoulusektorin tutkimus- ja kehittämistoiminnan menoista 450 miljoonaa euroa eli 30 prosenttia kohdistui luonnontieteisiin. Yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen menot olivat 320, lääke- ja terveystieteen 280 ja tekniikan alan 270 miljoonaa euroa. Humanististen tieteiden tutkimusta harjoitettiin 120 miljoonalla eurolla, maatalous- ja metsätieteiden hieman alle 50 miljoonalla eurolla.

Ammattikorkeakouluissa tehdään pääosin kehittämistyötä (56 %) ja soveltavaa tutkimusta (42 %). Yliopistollisissa keskussairaaloissa 62 prosenttia t&k-toiminnasta on soveltavaa tutkimusta, kehittämistyötä ja perustutkimusta on kumpaakin noin 19 prosenttia. Yliopistoilta ei kerätä kyseistä tietoa.

Ulkopuolinen tutkimusrahoitus supistui

Korkeakoulusektorin tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoituksesta kaikkiaan noin 82 prosenttia katettiin julkisin varoin. Tähän sisältyvät budjetin kautta tuleva perusrahoitus, valtion tutkimusrahoitus, kuntien sekä muu julkinen rahoitus. Valtion perusrahoituksen osuus oli 46 prosenttia t&k-toiminnan rahoituksesta ja 53 prosenttia perustui ulkopuoliseen ns. kilpailtuun rahoitukseen. Ulkopuolisen rahoituksen osuus laski noin viisi prosenttiyksikköä vuodesta 2013. Jäljelle jäävä yksi prosentti oli yliopistojen omaa rahoitusta esimerkiksi liiketoiminnan tuotoilla. Puolet ulkopuolisesta rahoituksesta, vajaa 400 miljoonaa euroa, oli lähtöisin Suomen Akatemiasta ja Tekes:istä. EU:n tutkimusrahoitusta käytettiin 110 miljoonaa euroa. Suomalaisten ja ulkomaisten yritysten osuus korkeakoulusektorin ulkopuolisesta tutkimusrahoituksesta oli edellisvuoden tavoin noin 10 prosenttia.

Ulkopuolisen tutkimusrahoituksen osuus oli edelleen korkein tekniikan alalla (64 prosenttia), vaikka osuus laski vuodesta 2013 kokonaista kahdeksan prosenttiyksikköä. Lääke- ja terveystieteet ovat miltei tekniikan tasolla 62 prosentin osuudella. Humanistisissa tieteissä ulkopuolista rahoitusta oli vajaa 40 prosenttia.

Kuvio 8. Korkeakoulusektorin tutkimustoiminnan rahoitus vuonna 2014

Kuvio 8. Korkeakoulusektorin tutkimustoiminnan rahoitus vuonna 2014

Kuvio 9. Ulkopuolinen tutkimusrahoitus kokeakoulusektorilla tieteenaloittain vuonna 2014

Kuvio 9. Ulkopuolinen tutkimusrahoitus kokeakoulusektorilla tieteenaloittain vuonna 2014

Lähde: Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2014, Tilastokeskus

Lisätietoja: Ari Leppälahti 029 551 3237, Heidi Pirkola 029 551 3246, Mervi Härkönen 029 551 3254, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 29.10.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tutkimus- ja kehittämistoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6206. 2014, Korkeakoulusektorin tutkimus- ja kehittämistoiminta . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.7.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tkke/2014/tkke_2014_2015-10-29_kat_004_fi.html