Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 29.1.2021

Storföretagens omsättning minskade i december

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter minskade storföretagens säsongrensade omsättning i december 2020 med 1,3 procent jämfört med november. I november minskade den säsongrensade omsättningen med 0,1 procent, medan i oktober ökade omsättning med 0,3 procent jämfört med föregående månad.

Den säsongrensade förändringen av omsättningen för storföretag från föregående månad, %

Den säsongrensade förändringen av omsättningen för storföretag från föregående månad, %

Publiceringen av omsättningsestimat för storföretag upphör

Statistikcentralen lägger ned publiceringen av omsättningsestimatet för storföretag. Preliminära uppgifter som beskriver utvecklingen av omsättningen kommer att publiceras med omkring en månads eftersläpning fr.o.m. mars i år gällande omsättningsindexen för industrin, byggverksamhet och servicebranscher . Preliminära uppgifter om näringsgrenen handeln publiceras redan nu med en eftersläpning på något under en månad. Dessutom finns preliminära uppgifter om utvecklingen av omsättningen tillgängliga i form av experimentell statistik (på finska).


Källa: Omsättningsestimat för storföretag, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aki Niskanen 029 551 2657, Maija Sappinen 029 551 3348, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja

Publikationen i pdf-format (219,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 29.1.2021

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Omsättningsestimat för storföretag [e-publikation].
ISSN=2342-0715. december 2020. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/slv/2020/12/slv_2020_12_2021-01-29_tie_001_sv.html