Finlands officiella statistik

Omsättningsindex för industrin

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Omsättningen inom industrin ökade med 16,5 procent i juli
15.9.2021
Enligt Statistikcentralen ökade den arbetsdagskorrigerade omsättningen inom industrin (TOL BCD) med 16,5 procent i juli från året innan. Omsättningen ökade inom nästan alla huvudnäringsgrenar. Utvecklingen berodde delvis på den exceptionella situationen som coronaviruset orsakade året innan. Av huvudnäringsgrenarna ökade omsättningen kraftigast inom försörjning av el, gas, värme och kyla, med 44,5 procent från året innan. Ökningen av näringsgrenen påverkades för sin del av att priset på el steg. Den säsongrensade omsättningen inom industrin (TOL BCD) ökade i juli med 2,3 procent jämfört med juni.

Beskrivning: Omsättningsindexet för industrin beskriver utvecklingen av industriföretagens omsättning. Omsättningen för de största företagen inom sina näringsgrenar beskrivs utgående från omsättningen enligt försäljningsenkäten och för övriga företag utgående från de försäljningsuppgifter som fås ur Skatteförvaltningens uppgifter om skatter på eget initiativ. Omsättningen innehåller inte mervärdesskatt. Indexen beräknas separat beträffande omsättning, inrikes omsättning och exportomsättning.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: export, företag, index, konjunkturväxlingar, näringsgrenar, omsättning, tillverkning.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Företagens näringsgrenar har reviderats i uppgifterna som publicerades i februari
15.2.2021
I samband med statistikpublikationen i februari 2021 har man inom omsättnings- och lönesummaindexen infört de senaste fastställda näringsgrenar från företagsregistret.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för industrin [e-publikation].
ISSN=1798-5951. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.9.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tlv/index_sv.html