Finlands officiella statistik

Omsättning inom servicebranschen

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Omsättningen och produktionen inom servicenäringarna ökade i juli
14.9.2021
Enligt Statistikcentralen ökade den arbetsdagskorrigerade omsättningen inom servicenäringarna med 12,5 procent i juli 2021 jämfört med juli 2020. Produktionen av tjänster, dvs. volymen, där inverkan av prisförändringar har eliminerats, ökade under samma period med 11,2 procent. I juni i år ökade omsättningen med 14,3 procent, medan volymen visade en ökning på 11,4 procent från året innan. Till utvecklingen bidrog det exceptionella läge som coronaviruset orsakat ett år innan. I servicenäringarna ingår inte näringsgrenarna inom handeln.

Beskrivning: Omsättningsindex för servicebranscher beskriver utvecklingen av omsättningen för företag inom servicebranscherna (exklusive handelsbranscherna). Omsättningen för de största företagen inom sina näringsgrenar beskrivs utgående från omsättningen enligt försäljningsenkäten och för övriga företag utgå-ende från de försäljningsuppgifter som fås ur Skatteförvaltningens uppgifter om skatter på eget initiativ. I omsättningen ingår inte moms. Dessutom produceras ifråga om servicebranscherna ett volymindex där prisernas inverkan har eliminerats.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: index, konjunkturväxlingar, näringsgrenar, omsättning, volymindex, producentpriser, producentprisindex för tjänster, service.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Företagens näringsgrenar har reviderats i uppgifterna som publicerades i februari
15.2.2021
I samband med statistikpublikationen i februari 2021 har man inom omsättnings- och lönesummaindexen infört de senaste fastställda näringsgrenar från företagsregistret.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.9.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/index_sv.html