Finlands officiella statistik

Omsättning inom servicebranschen

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Omsättningen och produktionen inom servicenäringarna ökade i november
14.1.2022
Enligt Statistikcentralen ökade den arbetsdagskorrigerade omsättningen inom servicenäringarna med 14,5 procent i november 2021 jämfört med november 2020. Produktionen av tjänster, dvs. volymen, där inverkan av prisförändringar har eliminerats, ökade under samma period med 10,8 procent. I oktober 2021 ökade omsättningen med 13,1 procent, medan volymen visade en ökning på 9,8 procent från året innan. Till utvecklingen bidrog det exceptionella läge som coronaviruset orsakat ett år innan. I servicenäringarna ingår inte näringsgrenarna inom handeln.

Beskrivning: Omsättningsindex för servicebranscher beskriver utvecklingen av omsättningen för företag inom servicebranscherna (exklusive handelsbranscherna). Omsättningen för de största företagen inom sina näringsgrenar beskrivs utgående från omsättningen enligt försäljningsenkäten och för övriga företag utgå-ende från de försäljningsuppgifter som fås ur Skatteförvaltningens uppgifter om skatter på eget initiativ. I omsättningen ingår inte moms. Dessutom produceras ifråga om servicebranscherna ett volymindex där prisernas inverkan har eliminerats.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: index, konjunkturväxlingar, näringsgrenar, omsättning, volymindex, producentpriser, producentprisindex för tjänster, service.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Nya tabeller till omsättningsindexet för servicebranschen 15.10.2021
15.10.2021
Statistikcentralen börjar publicera information om revidering av uppgifterna om omsättning och volym inom servicenäringarna i databastjänsten StatFin.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.1.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/index_sv.html