Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 29.1.2021

Suurten yritysten liikevaihto laski joulukuussa

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan suurten yritysten kausitasoitettu liikevaihto laski vuoden 2020 joulukuussa 1,3 prosenttia marraskuuhun verrattuna. Marraskuussa suurten yritysten kausitasoitettu liikevaihto laski 0,1 prosenttia, kun taas lokakuussa liikevaihto oli 0,3 prosenttia suurempi edeltävään kuukauteen verrattuna.

Suurten yritysten liikevaihdon kausitasoitettu muutos edellisestä kuukaudesta, %

Suurten yritysten liikevaihdon kausitasoitettu muutos edellisestä kuukaudesta, %

Suurten yritysten kausitasoittamaton liikevaihto laski vuoden 2020 joulukuussa 2,6 prosenttia edellisvuoden joulukuusta. Vuonna 2020 suurten yritysten liikevaihto väheni 6,4 prosenttia vuodentakaisesta.

Suurten yritysten liikevaihdon vuosimuutos, %

Suurten yritysten liikevaihdon vuosimuutos, %

Suurten yritysten liikevaihtoennakko perustuu teollisuuden, rakentamisen, kaupan ja muiden palvelualojen 2 000 liikevaihdoltaan merkittävimmän yrityksen muodostamaan otokseen. Tilaston ulkopuolelle jäävät alkutuotantoa sekä pankki- ja vakuutustoimintaa harjoittavat yritykset.

Tilaston kuvaamat yritykset muodostavat noin 70 prosenttia kaikkien Suomessa toimivien yritysten liikevaihdosta, vastaavat yli puolesta tehdyistä investoinneista ja työllistävät reilut 40 prosenttia kaikkien yritysten henkilöstöstä.

Tietoja voidaan käyttää yritystalouden kehityksen ja markkinoiden lyhyen aikavälin seurantaan. Tilaston perusteella ei voida täysin kattavasti arvioida koko yrityssektorin suhdannetilannetta, koska pienempien yritysten suhdannekehitys voi poiketa suurista yrityksistä.

Tarkempia tietoja eri toimialojen kehityksestä julkaistaan kuukausittain Liiketoiminnan kuukausikuvaajien kotisivuilla.

Suurten yritysten liikevaihtoennakon julkaiseminen päättyy

Tilastokeskus lopettaa suurten yritysten liikevaihtoennakon julkaisemisen. Liikevaihdon kehitystä kuvaavaa ennakollista tietoa tullaan julkaisemaan kuluvan vuoden maaliskuusta alkaen teollisuuden, rakentamisen ja palvelualojen liikevaihtokuvaajista noin kuukauden viiveellä. Kaupan toimialalta ennakollisia tietoja julkaistaan jo nykyisellään vajaan kuukauden viiveellä. Tämän lisäksi liikevaihdon kehityksestä on saatavana ennakollista tietoa kokeellisena tilastona.


Lähde: Suurten yritysten liikevaihtoennakko, Tilastokeskus

Lisätietoja: Aki Niskanen 029 551 2657, Maija Sappinen 029 551 3348, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja

Julkaisu pdf-muodossa (266,6 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 29.1.2021

Viittausohje:

Tilasto: Suurten yritysten liikevaihtoennakko [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-0707. joulukuu 2020. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.11.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/slv/2020/12/slv_2020_12_2021-01-29_tie_001_fi.html