Suomen virallinen tilasto

Sektoritilit neljännesvuosittain

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Kotitalouksien säästämisasteessa laskua kolmannella neljänneksellä
17.12.2021
Kotitalouksien säästämisaste laski heinä-syyskuussa edellisestä neljänneksestä. Kulutusmenot kasvoivat käytettävissä olevia tuloja voimakkaammin. Kotitalouksien investointiaste pysyi edellisen neljänneksen tasolla. Yritysten voittoaste pysyi myös edelliseen neljänneksen tasolla. Yrityssektorin investointiaste laski 2,3 prosenttia edelliseen neljännekseen verrattuna. Investointiasteen lasku johtuu siitä, että kiinteän pääoman bruttomuodostus eli investoinnit supistuivat, kun taas arvonlisäys kasvoi. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen neljännesvuosittaisesta sektoritilinpidosta

Kuvaus: Sektoritilit ovat osa kansantalouden tilinpitoa. Sektoritilit muodostavat laajan, yhtenäisen kokonaisuuden, joka koostuu kunkin institutionaalisen sektorin reaali- ja rahoitustileistä. Reaalitileillä tarkoitetaan kansantalouden tilinpidossa tilejä, joilla kuvataan tavaroiden ja palveluiden reaalisen tuotantotoiminnan arvoa sekä tämän toiminnan synnyttämiä tulovirtoja ja niiden kulkua taloudessa. Rahoitustilinpidolla puolestaan viitataan tileihin, joilla kuvataan rahoitusvarojen ja -velkojen varantoja ja muutoksia. Reaali- ja rahoitustilit ovat kytköksissä toisiinsa, koska reaalipuolen tuloista ja menoista muodostuva ali- tai ylijäämä näkyy tilijärjestelmän rahoituspuolella varojen tai velkojen lisäyksenä/vähennyksenä. Tämä tilasto keskittyy sektoritilien reaalipuoleen. Se kuvaa kunkin sektorin tuotantoa, tulonmuodostusta, tulojen jakoa, tulojen käyttöä ja näiden taloustoimien lopputuloksena syntyvää nettoluotonantoa eli sektorin rahoitusaseman muutosta. Rahoitustilinpito tilastoi sektoritilien rahoituspuolen.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: kansantalouden tilinpito, sektorit, sektoritilit, tulot, menot, julkinen talous, nettoluotonanto, käytettävis-sä oleva tulo, kotitaloudet, yritykset.
Tilastot asiasanoittain >>>
Muutos: Kuntien ja kuntayhtymien taloustietojen keruuvastuu siirtynyt Valtiokonttorille
18.6.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sektoritilit neljännesvuosittain [verkkojulkaisu].
ISSN=2243-4976. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.1.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/sekn/index.html