Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 29.9.2010

Sähkön ja teollisuuslämmön tuotannot vähenivät vuonna 2009

Sähkön tuotanto ja kokonaiskulutus vähenivät seitsemän prosenttia vuonna 2009 Tilastokeskuksen sähkön ja lämmöntuotantotilaston mukaan. Vesivoimalla ja puupolttoaineilla tuotetut sähköt vähenivät 26 ja 17 prosenttia. Samaan aikaan sähkön erillistuotanto hiilellä kasvoi 38 prosenttia. Teollisuuslämmön tarve ja tuotanto vähenivät 15 prosenttia teollisuustuotannon vähentyessä talouden taantuman johdosta. Kaukolämmön tuotanto puolestaan kasvoi kuusi prosenttia, koska edellisvuotta kylmempi sää lisäsi lämmitystarvetta.

Sähkön, kaukolämmön ja teollisuuslämmön tuotanto 2000—2009

Sähkön, kaukolämmön ja teollisuuslämmön tuotanto 2000—2009

Sähkön kokonaiskulutus oli vuonna 2009 Suomessa 81,3 terawattituntia (TWh) eli miljardia kilowattituntia (kWh). Kulutuksesta 85 prosenttia katettiin kotimaisella tuotannolla ja loput 15 prosenttia tuontisähköllä. Sähköä tuodaan Suomeen Pohjoismaista, Venäjältä ja Virosta. Sähköä myös viedään Suomesta muihin Pohjoismaihin ja Viroon.

Vuonna 2009 Suomessa tuotettiin sähköä 69,2 TWh. Määrä oli seitsemän prosenttia pienempi kuin vuotta aiemmin. Kaukolämmön tuotanto nousi kuusi prosenttia ja teollisuuden käyttöön puolestaan tuotettiin lämpöä 15 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Kaukolämpöä tuotettiin 35,5 TWh ja teollisuuslämpöä 50,5 TWh.

Uusiutuvilla energialähteillä tuotettu sähkö väheni 22 prosenttia edellisvuodesta. Huono vesitilanne Pohjoismaissa vähensi kotimaista vesivoiman tuotantoa 26 prosenttia. Uusiutuvien energialähteiden vähenemiseen vaikutti myös teollisuuden taantuma, koska metsäteollisuuden jäteliemillä tuotettu sähkö väheni 19 prosenttia ja muilla puupolttoaineilla tuotettu sähkö 14 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön osuus väheni 36 prosentin osuudesta 30 prosenttiin. Uusiutuvasta sähköstä 60 prosenttia tuotetaan vesivoimalla, metsäteollisuuden jäteliemillä 20 ja puupolttoaineilla 17 prosenttia.

Hiilellä tuotettu sähkö kasvoi 26 prosenttia ja suurin kasvu oli lauhdevoiman tuotannossa.

Sähkön tuotannosta 30 prosenttia tuotettiin uusiutuvilla energialähteillä, ydinvoimalla 33 ja fossiilisilla polttoaineilla 30 prosenttia. Vesivoimalla tuotettiin sähköä 18 prosenttia, hiilellä 16 ja maakaasulla 14 prosenttia. Sähkön ja lämmön yhteistuotanto pysyi merkittävimpänä sähköntuotantomuotona, sähkön tuotannosta 36 prosenttia tuotettiin yhteistuotannolla vuonna 2009.

Sähkön ja lämmön tuotanto ja polttoaineet tuotantomuodoittain 2009

  Sähkö,
TWh
Kauko-
lämpö,
TWh
Teollisuus-
lämpö,
TWh
Käytetyt
polttoaineet,
PJ 1)
Sähkön erillistuotanto        
- Vesivoima 12,6 - - -
- Tuulivoima 0,3 - - -
- Ydinvoima 22,6 - - -
- Lauhdevoima 2) 9,0 - - 86,3
- Yhteensä 44,4 - - 86,3
Sähkön ja lämmön yhteistuotanto 24,8 26,6 40,2 399,2
Lämmön erillistuotanto - 8,8 10,3 79,6
Tuotanto yhteensä 69,2 35,5 50,5 565,1
Sähkön nettotuonti 12,1 - - -
Yhteensä 81,3 35,5 50,5 565,1
1) Primäärienergian kokonaiskulutusta laskettaessa vesi- ja tuulivoima sekä sähkön nettotuonti yhteismitallistetaan polttoaineisiin suoraan tuotetun sähkön mukaan (3,6 PJ/TWh). Ydinenergian kokonaiskulutus lasketaan 33 prosentin vakiohyötysuhteella tuotetusta ydinvoimasta (10,91 PJ/TWh).
2) Lauhdevoimaan sisältyy lauhdevoimalaitokset, sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksien lauhdeosuudet sekä huippukaasuturbiinit yms. sähkön erillistuotanto.

Polttoaineiden käyttö sähkön ja lämmön tuotannossa väheni seitsemän prosenttia vuonna 2009.

Polttoaineiden käyttö sähkön ja lämmön tuotannossa 2008—2009

Polttoaineiden käyttö sähkön ja lämmön tuotannossa 2008—2009

Linkit:

Tilastokeskuksen sähkön ja lämmöntuotantotilaston tiedonkeruu:

http://tilastokeskus.fi/keruu/ene/

Energiateollisuus ry:n sähkötilasto:

http://www.energia.fi/fi/tilastot/pikatilasto

Lähde: Sähkön ja lämmön tuotantotilasto, Tilastokeskus ja Sähkötilasto, Energiateollisuus ry

Lisätietoja: Minna Niininen 09 1734 3549, energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (332,3 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 29.9.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sähkön ja lämmön tuotanto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5072. 2009. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.10.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/salatuo/2009/salatuo_2009_2010-09-29_tie_001_fi.html