Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 16.3.2018

Tietoon tulleiden seksuaalisten ahdistelujen määrä väheni 22,6 prosenttia, raiskauksien määrä kasvoi 6 prosenttia

Korjattu 13.4.2018 . Korjatut kohdat on merkitty punaisella.

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon tuli vuoden 2017 aikana kaikkiaan 854 400 rikosta ja rikkomusta, mikä on 31 300 tapausta (3,8 prosenttia) enemmän kuin vuonna 2016. Kasvua oli lähinnä liikennerikkomuksissa. Henkeen ja terveyteen kohdistuneita rikoksia tuli tietoon 35 700 eli 0,7 prosenttia edellisvuoden tammi-joulukuuta vähemmän. Raiskauksia ilmoitettiin 6 prosenttia enemmän ja seksuaalisia ahdisteluja 22,6 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna.

Seksuaalirikokset kuukausittain 2014–2017

Seksuaalirikokset kuukausittain 2014–2017

Tietoon tulleista rikoksista ja rikkomuksista valtaosa on poliisin kirjaamia. Vuoden 2017 tammi-joulukuun aikana poliisin tietoon tuli 839 400 rikosta ja rikkomusta, mikä on 3,9 prosenttia enemmän kuin vuoden 2016 aikana. Tullin tietoon tuli vuoden 2017 aikana 9 300 ja rajavartiolaitoksen tietoon tuli 5 700 rikosta ja rikkomusta. Vuoteen 2016 verrattuna tullin tietoon tulleet rikokset ja rikkomukset vähenivät 1,9 prosenttia ja rajavartiolaitoksen tietoon tulleet vähenivät 5 prosenttia.

Sakkolain uudistus 1.12.2016 vaikuttaa rikostilastojen päivittymiseen etenkin liikennerikosten osalta. Automaattisen liikennevalvonnan sakot kirjautuvat poliisin PATJA-järjestelmään noin 60 päivän viiveellä. Tämän takia tilaston julkistusajankohtaa on siirretty muutamalla kuukaudella vuonna 2018.

Väkivaltarikokset

Pahoinpitelyrikoksia kirjattiin vuoden 2017 aikana 33 500, mikä on 140 tapausta (0,4 prosenttia) vähemmän kuin vuonna 2016. Törkeitä pahoinpitelyitä tuli ilmi 1 600, mikä on 0,6 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Henkirikoksia tuli ilmi 73 eli 8 tapausta vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Raiskauksia ilmoitettiin 1 242 eli 70 tapausta (6 prosenttia) enemmän kuin vuonna 2016. Lapsen seksuaalisia hyväksikäyttöjä tuli tietoon 1 170 mikä on 7,1 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Lisäksi ilmoitettiin 857 muuta seksuaalirikosta, joista 414 oli seksuaalista ahdistelua. Vuoteen 2016 verrattuna seksuaalisten ahdisteluiden määrä väheni 121 tapauksella (22,6 prosentilla). Viranomaisten tietoon tulleiden raiskausten ja lapsen seksuaalisten hyväksikäyttöjen määrät vaihtelevat vuosittain paljonkin. Yksittäiset rikosilmoitukset voivat sisältää usean osateon käsittäviä tapahtumasarjoja.

Omaisuusrikokset

Omaisuusrikoksia tuli vuoden 2017 aikana tietoon yhteensä 210 700, mikä on 19 700 (8,6 prosenttia) vähemmän kuin edellisvuonna.

Vuoden 2017 aikana petoksia (petos, lievä petos, törkeä petos RL 36:1–3) tuli ilmi 23 400, mikä on 6,8 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Törkeitä petoksia tuli ilmi 1 424, mikä on 1,6 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.

Maksuvälinepetoksia tuli vuoden 2017 tammi-joulukuun aikana ilmi 6 700, mikä on 8 500 tapausta (55,9 prosenttia) vähemmän kuin edellisvuonna vastaavana aikana. Maksuvälinepetoksista törkeitä oli 244. Kaikista maksuvälinepetoksista 1 800 (26,3 prosenttia) tehtiin ulkomailla kun edellisvuonna ulkomailla tehtyjen maksuvälinepetoksien osuus oli 43,7 prosenttia.. Maksuvälinepetoksia tuli ilmi aiempiin vuosiin verrattuna erityisen paljon elokuun 2015 ja elokuun 2016 välillä.

Ryöstöjä ilmoitettiin 1 640, mikä on 3,1 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2016. Ryöstöistä törkeitä oli 266. Kavalluksia ja törkeitä kavalluksia tuli ilmi  3 150, mikä on 7,7 prosenttia enemmän kuin vuoden 2016 aikana.

Varkausrikoksia (varkaus, törkeä varkaus, näpistys) tuli tietoon 125 400, mikä on  6 200 tapausta (4,7 prosenttia) vähemmän kuin vuoden 2016 aikana. Törkeitä varkauksia kirjattiin  2 900, mikä on 13,3 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Asuntomurtoja tuli ilmi 4 800, mikä on 540 tapausta (10,1 prosenttia) vähemmän kuin vuonna 2016. Myymälävarkauksia ja -näpistyksiä tehtiin 44 900, mikä on 2 000 tapausta vähemmän kuin edellisvuonna. Vuoteen 2009 verrattuna myymälävarkauksien ja -näpistyksien määrä on laskenut noin 17 prosenttia.

Moottoriajoneuvon luvattomia käyttöjä ja anastuksia sekä moottorikulkuneuvon käyttövarkauksia ilmeni 6 100, mikä on 9 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2016. 2000-luvun alusta näiden rikosten määrä on vähentynyt noin viidennekseen.

Vahingontekoja tuli vuoden 2017 aikana ilmi 33 400, mikä on 1 900 tapausta (5,3 prosenttia) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Törkeitä vahingontekoja ilmoitettiin 263. Vahingontekojen määrä on ollut pääosin laskussa vuodesta 2009 lähtien, jolloin niitä tuli ilmi 50 700.

Muut rikokset

Rattijuopumuksia tuli vuoden 2017 aikana tietoon kaikkiaan 17 700, mikä on 1,9 prosenttia enemmän kuin vuonna 2016. Tietoon tulleista rattijuopumuksista noin 40 prosenttia oli törkeitä rattijuopumuksia. Törkeitä rattijuopumuksia tuli tietoon 7 000, mikä on 3,8 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2016. Perusmuotoiset rattijuopumukset lisääntyivät 5,9 prosenttia. Perusmuotoisista rattijuopumuksista hieman yli puolet johtui huumaavan aineen käytöstä. Vielä vuonna 2013 törkeitä rattijuopumuksia oli yli puolet kaikista rattijuopumuksista.

Huumausainerikoksia kirjattiin 27 800, mikä on 10,7 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Törkeiden huumausainerikosten määrä kasvoi 8,5 prosenttia. Niitä tuli ilmi 1 280. Vajaat kaksi kolmesta huumausainerikoksesta on käyttörikoksia. Niitä tuli ilmi 17 100, mikä on 8,7 prosenttia enemmän kuin vuoden 2016 aikana.

Vuonna 2017 Identiteettivarkauksia kirjattiin 3 900, mikä on 600 tapausta (17,7 prosenttia) enemmän kuin vuonna 2016. Identiteettivarkaus lisättiin rikoslakiin 4.9.2015 ja vuoden 2015 lopulla siitä tehtiin 518 rikosilmoitusta.

Liikenneturvallisuuden vaarantamisia, törkeitä liikenneturvallisuuden vaarantamisia (RL 23:1-2, 11), liikennepakoja tieliikenteessä sekä muita liikennerikkomuksia tuli ilmi 467 600, mikä on  52 600 tapausta (12,7 prosenttia) enemmän kuin vuonna 2016. Näistä rikoksista ja rikkomuksista 367 800 oli nopeusrajoituksen rikkomisia. Nopeusrajoituksen rikkomiset lisääntyivät 23,1 prosenttia.

Poliisin tietoon tullut rikollisuus -tilasto ja pakkokeinot -tilasto yhdistettiin maaliskuussa 2015. Tätä aiemmin julkaistut tiedot löytyvät tilastojen vanhoilta kotisivuilta. Poliisin tietoon tullut rikollisuus -tilaston www-sivut: http://www.tilastokeskus.fi/til/polrik/index.html ja Pakkokeinot-tilaston www-sivut: http://tilastokeskus.fi/til/pkei/index.html

Vuoden 2009 alusta luvuissa ovat mukana myös tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon tulleet rikokset. Muutoksen vaikutukset rikosten vertailtavuuteen eivät ole suuria. Yleisimmistä rikostyypeistä muutos vaikuttaa lähinnä huumausainerikosten vertailtavuuteen.

Eräiden rikostyyppien määrä loka-, marras- ja joulukuussa sekä tammi-joulukuussa 2017 ja muutos edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan

Korjattu 13.4.2018. Korjatut luvut on merkitty punaisella.
Rikos Tammi-joulukuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu
2017 Muutos 2017 Muutos 2017 Muutos 2017 Muutos
1) Rikokset ja rikkomukset yhteensä 854 397 31 341 77 809 5 838 68 056 1 799 46 077 -10 779
2) Rikoslakirikokset 438 210 -28 569 38 089 -3 248 35 258 -302 29 764 -397
3) Rikokset A-F 390 584 -21 309 34 188 -1 911 31 551 525 26 564 -752
Murrot yhteensä 29 742 -3 543 2 724 -363 2 369 -227 1 867 -1 397
Moottoriajoneuvon luvaton käyttö ja anastus, moottorikulkuneuvon käyttövarkaus 6 106 -604 514 -132 424 11 318 -51
Ryöstö 1 639 -53 125 -42 139 -3 120 -18
Vahingonteko 33 434 -1 853 2 838 -628 2 485 207 2 052 -215
Tappo, murha ja surma 73 -8 4 -3 8 -2 4 -4
Pahoinpitely 33 527 -142 2 712 -275 2 832 93 2 884 150
Raiskaus 1 242 70 126 15 99 -32 94 18
Rattijuopumus 17 700 322 1 473 -55 1 464 75 1 340 -17
Huumausainerikokset 27 765 2 687 2 640 311 2 436 380 1 940 118
4) Liikenneturvallisuuden vaarantaminen, liikennepako tieliikenteessä, liikennerikkomus, tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkominen, ajoneuvorikkomus 1) 463 813 52 650 43 621 7 749 36 505 1 274 19 513 -10 027
-nopeusrajoitusten rikkominen 2) 367 760 69 052 35 907 9 062 28 808 2 587 13 170 -9 359
1) Sakkolaki uudistui 1.12.2016, mikä saattaa vaikuttaa etenkin liikennerikosten ja rikkomusten määrään.
2) Liikenneturvallisuuden vaarantamisina, törkeinä liikenneturvallisuuden vaarantamisina ja liikennerikkomuksina rekisteröidyt nopeusrajoitusten rikkomiset.

Lähde: Rikos- ja pakkokeinotilasto 2017, 4. vuosineljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kimmo Haapakangas 029 551 3252, rikos@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (311,1 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 16.3.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rikos- ja pakkokeinotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-9151. 4. vuosineljännes 2017. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/rpk/2017/04/rpk_2017_04_2018-03-16_tie_001_fi.html