Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 16.3.2018

Antalet fall av sexuellt antastande som kommit till kännedom minskade med 22,6 procent, antalet våldtäkter ökade med 6 procent

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter fick polisen, tullen och gränsbevakningen år 2017 kännedom om totalt 854 400 brott och förseelser, vilket är 31 300 fall (3,8 procent) fler än år 2016. Ökningen skedde främst i fråga om trafikförseelser. Antalet brott mot liv och hälsa som kommit till kännedom uppgick till 35 700, vilket är 0,7 procent färre än under januari–december året innan. Antalet anmälda våldtäkter ökade med 6 procent och antalet fall av sexuellt antastande minskade med 22,6 procent jämfört med året innan.


Källa: Brott och tvångsmedel 2017, 4:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kimmo Haapakangas 029 551 3252, rikos@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (72,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 16.3.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Brott och tvångsmedel [e-publikation].
ISSN=2342-916X. 4:e kvartalet 2017. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rpk/2017/04/rpk_2017_04_2018-03-16_tie_001_sv.html