Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 21.11.2008

Iän vaikutus palkkaan merkittävintä valtion palkansaajilla

Tilastokeskuksen palkkarakennetilaston mukaan iän karttuminen nostaa palkkatasoa eniten valtion palkansaajilla, kun verrataan kokoaikaisten palkansaajien kokonaisansioita eri työnantajasektoreilla vuonna 2007. Myös kuntasektorin palkansaajilla ansiotaso nousee eläkeikään saakka, kun taas yksityisen sektorin palkansaajilla ansiot kääntyvät laskuun 50 ikävuoden jälkeen.

Ikään ja työkokemukseen liittyvä ansiotason nousu on yleensä sitä merkittävämpää, mitä enemmän koulutusta tehtävät edellyttävät. Esimerkiksi johtajilla ja ylimmillä virkamiehillä ansiot kasvavat 50 ikävuoteen saakka ja erityisasiantuntijoilla sekä asiantuntijoilla aina eläkeikään asti, kun taas lyhyempää koulutusta vaativissa tehtävissä keskiansiot säilyvät 35 ikävuoden jälkeen suunnilleen ennallaan.

Kaikkien kokoaikaisten palkansaajien keskimääräinen kuukausiansio oli vuoden 2007 viimeisellä neljänneksellä 2 734 euroa. Valtion palkansaajilla keskimääräinen ansio oli 2 984 euroa, yksityisen sektorin palkansaajilla 2 794 euroa ja kuntasektorin palkansaajilla 2 513 euroa. Edellä mainittuihin ansioeroihin vaikuttavat muun muassa palkansaajiin ja työtehtäviin liittyvät rakenteelliset erot eri työnantajasektoreilla.

Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen palkkarakennetilastoon, joka kattaa kaikki työnantajasektorit. Kokonaistyöajan kuukausiansiot lasketaan ainoastaan kokoaikaisille palkansaajille. Ansiot sisältävät säännölliseltä työajalta maksettavan ansion lisäksi yli- ja lisätyöajalta maksettavat palkanosat, mutta eivät kertaluonteisesti maksettavia palkkaeriä.

Kokoaikaisten palkansaajien keskimääräiset kuukausiansiot ammattiluokituksen pääluokan ja työnantajasektorin mukaan vuonna 2007

Ammattiluokitus Kokonaisansion keskiarvo, euroa / kuukausi          
Yhteensä Yksityinen
sektori
Kunta-
sektori
Valtio
Yhteensä 2 734 2 794 2 513 2 984
0. Sotilaat 3 559 - - 3 559
1. Johtajat ja ylimmät virkamiehet 4 788 5 030 3 947 4 741
2. Erityisasiantuntijat 3 501 3 770 3 272 3 304
3. Asiantuntijat 2 776 2 944 2 367 2 586
4. Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 2 275 2 362 2 001 2 136
5. Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntekijät 2 048 2 006 2 035 2 631
6. Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. 1 948 1 847 1 966 2 188
7. Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät 2 532 2 547 2 266 2 394
8. Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 2 524 2 532 2 246 2 323
9. Muut työntekijät 1 978 2 035 1 867 1 993
Tuntematon 2 611 2 615 2 459 2 380

Kokoaikaisten palkansaajien keskimääräiset kuukausiansiot työnantajasektorin ja ikäryhmän mukaan vuonna 2007

Kokoaikaisten palkansaajien keskimääräiset kuukausiansiot ammattiluokituksen pääluokan ja ikäryhmän mukaan vuonna 2007

Lähde: Palkkarakenne 2007. Tilastokeskus

Lisätietoja: Antti Katainen (09) 1734 2347, Jussi Ritola (09) 1734 2580, palkkarakenne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Laatuselosteet

Päivitetty 21.11.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palkkarakenne [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0076. 2007. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 6.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/pra/2007/pra_2007_2008-11-21_tie_001.html