Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 25.4.2008

Palkkojen nousu nopeinta Itä-Uudellamaalla ja Päijät-Hämeessä

Tilastokeskuksen palkkarakennetilaston mukaan palkkataso nousi eniten Itä-Uudellamaalla ja Päijät-Hämeessä, kun verrataan kokoaikaisten palkansaajien ansioiden muutosta vuosien 2001 ja 2006 välillä. Hitainta ansioiden muutos oli tarkasteluajanjaksona Keski-Suomessa ja Satakunnassa, joissa ansiot nousivat noin 4 prosenttiyksikköä maan keskimääräistä ansioiden nousua hitaammin.

Kaikkien kokoaikaisten palkansaajien keskimääräinen kuukausiansio oli vuoden 2006 viimeisellä neljänneksellä 2 634 euroa. Uudenmaan ansiot olivat vuonna 2006 kaikkein suurimmat, 2 912 euroa. Mitkään muut maakunnat eivät yltäneet tuolloin maan keskimääräiseen ansiotasoon. Pienimmät ansiot olivat Etelä-Pohjanmaalla (2 340 euroa) ja Etelä-Savossa (2 351 euroa). Koska Uudellamaalla työskentelee suuri osa Suomen palkansaajista (noin 34 prosenttia), niin Uudenmaan ansiot vaikuttavat vahvasti koko Suomen keskimääräiseen ansiotasoon.

Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen palkkarakennetilastoon, joka kattaa kaikki työnantajasektorit. Kokonaistyöajan kuukausiansiot lasketaan ainoastaan kokoaikaisille palkansaajille. Ansiot sisältävät säännölliseltä työajalta maksettavan ansion lisäksi yli- ja lisätyöajoilta maksettavat palkanosat, mutta eivät kertaluonteisesti maksettavia tulospalkkioita.

Kokoaikaisten palkansaajien kuukausiansiot vuonna 2006 ja ansioiden muutos 2001 - 2006 maakunnittain

Lähde: Palkkarakenne 2006. Tilastokeskus

Lisätietoja: Antti Katainen (09) 1734 2347, Jussi Ritola (09) 1734 2580

palkkarakenne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.


Päivitetty 25.4.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palkkarakenne [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0076. 2006. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 6.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/pra/2006/pra_2006_2008-04-25_tie_001.html