Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 5.11.2004

Palkkaerot lähes ennallaan vuonna 2002

Palkkaerot säilyivät Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2002 lähes ennallaan. Myös miesten ja naisten palkkaerot pysyivät edellisvuoden tasolla. Palkkajakauman keskelle eli mediaaniin sijoittuva palkansaaja ansaitsi 2 047 euroa kuukaudessa. Puolet kokoaikaisista palkansaajista ansaitsi tätä enemmän ja puolet vähemmän. Parhaiten palkattu kymmenesosa palkansaajista ansaitsi yli 3 334 euroa eli vähintään 63 prosenttia mediaania enemmän. Matalapalkkaisin kymmenesosa ansaitsi puolestaan 1 490 euroa tai vähemmän. Matalapalkkaisimman kymmenesosan ansiot kasvoivat hieman keskimääräistä hitaammin.

Kokoaikainen palkansaaja ansaitsi vuoden 2002 lopussa keskimäärin 2 287 euroa kuukaudessa. Ansioiden keskiarvo oli noin 12 prosenttia mediaania suurempi.

Yksityinen ala työllisti nuoria, alle 30-vuotiaita, noin 10 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Nuorten kuukausiansio kasvoi sekä julkisella että yksityisellä sektorilla keskimääräistä nopeammin. Samanaikaisesti uudet palkkausjärjestelmät ovat yleistyneet.

Yli 54-vuotiaiden kokoaikaisten määrä supistui yksityisellä sektorilla huomattavasti. Sitä vastoin julkisella sektorilla ikääntyneiden määrä kasvoi. Ikääntyneiden keskimääräinen kuukausiansio kasvoi julkisella sektorilla yleisen ansiokehityksen mukaisesti, mutta yksityisellä sektorilla selvästi hitaammin.

Kokoaikatyötä tekevien nuorten ja ikääntyneiden lukumäärän ja kuukausiansion muutos edelliseen vuoteen verrattuna yksityisellä ja julkisella sektorilla, %

kuva

Lehdistötiedote

Lähde: Palkkarakenne 2002. Tilastokeskus.

Lisätietoja: Antti Katainen (09) 1734 2347, Seppo Kouvonen (09) 1734 3452 palkkarakenne.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot


Päivitetty 5.11.2004

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palkkarakenne [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0076. 2002. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 6.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/pra/2002/pra_2002_2004-11-05_tie_001.html