Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Palvelualojen liikevaihtokuvaaja 2021, heinäkuu

Tietojen tarkentuminen

Tilaston tiedot ovat tarkentuneet alla olevan taulukon mukaisesti. Lisätietoja tietojen tarkentumisesta on laatuselosteen kohdassa 3.

Työpäiväkorjatun liikevaihdon vuosimuutosten tarkentuminen palveluiden toimialoilla 1)

Toimiala / Tilastokuukausi Vuosimuutos,% Tarkentuminen,%-yksikköä
1. julkistus Uusin julkistus (2020-08-13)
HIJLMNRS Muut palvelut 01/2020 4,0 4,1 0,1
02/2020 1,6 1,1 -0,5
03/2020 -6,2 -5,6 0,6
04/2020 -16,9 -16,0 0,9
05/2020 -17,5 -17,4 0,1
H Kuljetus ja varastointi 01/2020 2,7 1,2 -1,5
02/2020 -1,3 -3,3 -2,0
03/2020 -12,5 -13,7 -1,2
04/2020 -28,0 -26,8 1,2
05/2020 -28,1 -28,1 0,0
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 01/2020 4,7 5,7 1,0
02/2020 1,0 3,6 2,6
03/2020 -35,4 -33,5 1,9
04/2020 -68,2 -65,4 2,8
05/2020 -67,5 -60,3 7,2
J Informaatio ja viestintä 01/2020 5,3 6,2 0,9
02/2020 4,0 4,4 0,4
03/2020 2,6 2,4 -0,2
04/2020 0,4 2,9 2,5
05/2020 -0,9 -1,4 -0,5
L=68 Kiinteistöalan toiminta 01/2020 3,5 3,7 0,2
02/2020 4,7 3,2 -1,5
03/2020 2,5 2,9 0,4
04/2020 0,6 -3,0 -3,6
05/2020 0,0 -1,8 -1,8
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 01/2020 4,0 5,4 1,4
02/2020 3,9 3,5 -0,4
03/2020 2,3 5,4 3,1
04/2020 -5,0 -3,8 1,2
05/2020 -6,8 -8,5 -1,7
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 01/2020 4,1 4,1 0,0
02/2020 3,5 1,9 -1,6
03/2020 -3,7 -2,8 0,9
04/2020 -15,2 -16,0 -0,8
05/2020 -14,3 -15,1 -0,8
R Taiteet, viihde ja virkistys 01/2020 0,9 2,0 1,1
02/2020 -3,1 -1,1 2,0
03/2020 -24,1 -21,2 2,9
04/2020 -40,9 -41,1 -0,2
05/2020 -40,4 -43,1 -2,7
S Muu palvelutoiminta 01/2020 4,8 3,6 -1,2
02/2020 1,5 0,2 -1,3
03/2020 -7,0 -10,0 -3,0
04/2020 -18,1 -24,1 -6,0
05/2020 -14,3 -16,7 -2,4
1) 1. julkistus viittaa ajankohtaan kun viiteajankohdan tieto on ensimmäisen kerran julkaistu. Tarkentuminen kuvaa ensimmäisen ja tuoreimman julkaisun vuosimuutosprosenttien erotusta.

Työpäiväkorjatun liikevaihdon pitkän aikavälin vuosimuutosten tarkentuminen palveluiden toimialoilla

Toimiala Vuosi Keskiarvo 1) Itseisarvojen keskiarvo 2)
HIJLMNRS Muut palvelut 2016 -0,9 0,9
2017 -1,0 1,0
2018 -0,8 0,8
H Kuljetus ja varastointi 2016 -0,3 0,5
2017 -0,3 0,4
2018 -0,8 0,9
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 2016 -0,7 0,8
2017 0,1 0,6
2018 -0,6 0,6
J Informaatio ja viestintä 2016 -0,6 0,8
2017 -0,1 0,7
2018 -0,2 0,6
L=68 Kiinteistöalan toiminta 2016 -1,4 1,4
2017 -2,5 2,8
2018 -2,4 2,4
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 2016 -2,0 2,0
2017 -2,6 2,6
2018 -1,5 1,5
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 2016 -1,0 1,0
2017 -1,0 1,0
2018 -1,0 1,1
R Taiteet, viihde ja virkistys 2016 -0,7 0,8
2017 -1,3 2,3
2018 0,4 0,6
S Muu palvelutoiminta 2016 -0,8 0,9
2017 -0,9 1,1
2018 -1,2 1,4
1) Keskiarvo on laskettu tilastovuoden ensimmäisen ja viimeisen julkaisukuukauden aineistojen valmistuttua, jolloin myös virallinen vuositilasto Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto julkaistaan.
2) Keskiarvo on laskettu tilastovuoden ensimmäisen ja viimeisen julkaisukuukauden erotusten itseisarvoista, jolloin myös virallinen vuositilasto Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto julkaistaan.

Lähde: Palvelualojen liikevaihtokuvaaja, Tilastokeskus

Lisätietoja: Katja Liukkonen 029 551 3515, Tony Valve 029 551 3453, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 13.08.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palvelualojen liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0971. kesäkuu 2020, Tietojen tarkentuminen . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.9.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/plv/2020/06/plv_2020_06_2020-08-13_rev_001_fi.html