Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2021, augusti

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (endast på finska).

Revidering av den arbetsdagskorrigerade omsättningens årsförändringar inom service branschens näringsgrenar 1)

Näringsgren / referensperiod Årsförändring, % Revidering, procentenhet
1:a offentliggörandet Senaste offentliggörandet (2020-08-13)
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 01/2020 4,0 4,1 0,1
02/2020 1,6 1,1 -0,5
03/2020 -6,2 -5,6 0,6
04/2020 -16,9 -16,0 0,9
05/2020 -17,5 -17,4 0,1
H Transport och magasinering 01/2020 2,7 1,2 -1,5
02/2020 -1,3 -3,3 -2,0
03/2020 -12,5 -13,7 -1,2
04/2020 -28,0 -26,8 1,2
05/2020 -28,1 -28,1 0,0
I Hotell- och restaurangverksamhet 01/2020 4,7 5,7 1,0
02/2020 1,0 3,6 2,6
03/2020 -35,4 -33,5 1,9
04/2020 -68,2 -65,4 2,8
05/2020 -67,5 -60,3 7,2
J Informations- och kommunikationsverksamhet 01/2020 5,3 6,2 0,9
02/2020 4,0 4,4 0,4
03/2020 2,6 2,4 -0,2
04/2020 0,4 2,9 2,5
05/2020 -0,9 -1,4 -0,5
L=68 Fastighetsverksamhet 01/2020 3,5 3,7 0,2
02/2020 4,7 3,2 -1,5
03/2020 2,5 2,9 0,4
04/2020 0,6 -3,0 -3,6
05/2020 0,0 -1,8 -1,8
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 01/2020 4,0 5,4 1,4
02/2020 3,9 3,5 -0,4
03/2020 2,3 5,4 3,1
04/2020 -5,0 -3,8 1,2
05/2020 -6,8 -8,5 -1,7
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster 01/2020 4,1 4,1 0,0
02/2020 3,5 1,9 -1,6
03/2020 -3,7 -2,8 0,9
04/2020 -15,2 -16,0 -0,8
05/2020 -14,3 -15,1 -0,8
R Kultur, nöje och fritid 01/2020 0,9 2,0 1,1
02/2020 -3,1 -1,1 2,0
03/2020 -24,1 -21,2 2,9
04/2020 -40,9 -41,1 -0,2
05/2020 -40,4 -43,1 -2,7
S Annan serviceverksamhet 01/2020 4,8 3,6 -1,2
02/2020 1,5 0,2 -1,3
03/2020 -7,0 -10,0 -3,0
04/2020 -18,1 -24,1 -6,0
05/2020 -14,3 -16,7 -2,4
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Revidering av långsiktiga årsförändringar av arbetsdagskorrigerade omsättningen inom service branschens näringsgrenar

Näringsgren År Genomsnitt 1) Genomsnittet av de absoluta värdena 2)
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 2016 -0,9 0,9
2017 -1,0 1,0
2018 -0,8 0,8
H Transport och magasinering 2016 -0,3 0,5
2017 -0,3 0,4
2018 -0,8 0,9
I Hotell- och restaurangverksamhet 2016 -0,7 0,8
2017 0,1 0,6
2018 -0,6 0,6
J Informations- och kommunikationsverksamhet 2016 -0,6 0,8
2017 -0,1 0,7
2018 -0,2 0,6
L=68 Fastighetsverksamhet 2016 -1,4 1,4
2017 -2,5 2,8
2018 -2,4 2,4
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 2016 -2,0 2,0
2017 -2,6 2,6
2018 -1,5 1,5
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster 2016 -1,0 1,0
2017 -1,0 1,0
2018 -1,0 1,1
R Kultur, nöje och fritid 2016 -0,7 0,8
2017 -1,3 2,3
2018 0,4 0,6
S Annan serviceverksamhet 2016 -0,8 0,9
2017 -0,9 1,1
2018 -1,2 1,4
1) Genomsnittet har beräknats när materialen för statistikårets första och sista publikationsmånad färdigställts, då också den officiella årsstatistiken Struktur- och bokslutsstatistik över företag publiceras.
2) Genomsnittet har beräknats på basis av skillnaderna mellan de absoluta värdena för statistikårets första och sista publikationsmånad, då också den officiella årsstatistiken Struktur- och bokslutsstatistik över företag publiceras.

Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Katja Liukkonen 029 551 3515, Tony Valve 029 551 3453, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 13.08.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. juni 2020, Revideringar i denna statistik . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.10.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2020/06/plv_2020_06_2020-08-13_rev_001_sv.html