Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Nationalräkenskaper, kvartalsvis 2021, 2:a kvartalet

Publicerad: 28.5.2021

Bruttonationalprodukten minskade med 0,1 procent från föregående kvartal

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter minskade volymen 1) av bruttonationalprodukten under januari–mars med 0,1 procent från föregående kvartal. Jämfört med första kvartalet 2020 minskade den arbetsdagskorrigerade bruttonationalprodukten med 1,0 procent.

Bruttonationalprodukten efter kvartal, volymserie, referensår 2015 (md euro)

Bruttonationalprodukten efter kvartal, volymserie, referensår 2015 (md euro)
Under oktober-december ökade bruttonationalprodukten också enligt de reviderade uppgifterna med 0,4 procent från föregående kvartal, men minskade med 1,1 procent från året innan (var -1,4 %).

Under första kvartalet 2021 minskade exportvolymen med 5,0 procent från föregående kvartal och med 5,4 procent från året innan. Importen ökade med 1,4 procent från föregående kvartal, men minskade med 7,0 procent från året innan.

Volymen av den privata konsumtionen minskade under första kvartalet med 0,7 procent jämfört med föregående kvartal och med 4,1 procent från året innan. Den fasta bruttoinvesteringen ökade med 1,4 procent från föregående kvartal, men minskade med 2,1 procent från året innan.

Statistikcentralen har också publicerat en översikt över coronakrisens effekter som kombinerar flera olika statistikgrenar (på finska): http://www.stat.fi/ajk/koronavirus/koronavirus-ajankohtaista-tilastotietoa/miten-vaikutukset-nakyvat-tilastoissa/talouden-tilannekuva


1) Med volym avses uppgift där inverkan av prisförändringar har eliminerats. Volymerna (referensåre 2015) har angetts i förhållande till 2015 års prisnivå i löpande priser (euro). Förändringsprocenterna från motsvarande kvartal året innan har beräknats på basis av den arbetsdagskorrigerade tidsserien och förändringsprocenterna från föregående kvartal på basis av den säsongrensade tidsserien.

Källa: Nationalräkenskaper 2021, 1:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Samu Hakala 029 551 3756, Antti Kosunen 029 551 3613, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja

Publikationen i pdf-format (294,9 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 28.5.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9757. 1:a kvartalet 2021. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.10.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ntp/2021/01/ntp_2021_01_2021-05-28_tie_001_sv.html