Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Nationalräkenskaper, kvartalsvis 2021, 2:a kvartalet

Nationalräkenskaper, kvartalsvis 2021, 1:a kvartalet

2021
1:a kvartalet
Offentliggöranden
Översikter
Revideringar i denna statistik