Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Maatalouden hintaindeksien 2000=100 menetelmäkuvaus

Maatalouden hintaindeksit ovat Laspeyres-tyyppisiä, kiinteäpainoisia hintaindeksejä, joiden painorakennetta muutetaan joka viides vuosi. Maatalouden hintaindeksin laadinta perustuu "herrasmiessopimukseen" EU:n jäsenmaiden ja Eurostatin välillä. Hintatilastojen laadintaa ohjataan noin kerran vuodessa kokoontuvissa maatalouden hintatyöryhmän kokouksissa Luxemburgissa. Maatalouden hintaindeksit uudistetaan viiden vuoden välein. Uudistetussa indeksissä perusvuotena käytetään vuotta 2000. Indeksin painoarvot saadaan pitkälti kansantalouden maatalouden tilinpidon tiedoista. Indeksin arvopainot mittaavat myynnin ja ostojen arvoja, joten tilinpidon tietoja ei aivan suoraan voida käyttää. Indeksin kuusinumeroinen luokitus on uudistettu ja se noudattaa tilinpidon luokitusta pääpiirteissään. Indeksin tarkempi kuvaus on Eurostatin julkaisemassa Maataloushintatilastojen käsikirjassa (Handbook for EU Agricultural Price Indices 2000=100, October 2004).

Maatalouden tuottajahintaindeksi 2000=100

Maatalouden tuottajahintaindeksi lasketaan kuukausittain ja se julkaistaan tilastokuukauden jälkeen kuuden viikon kuluessa 12. päivä tai sitä seuraavana arkipäivänä. Koko vuoden indeksiennusteet julkaistaan syyskuun ja marraskuun lopussa. Lopullinen vuosi-indeksi julkaistaan maaliskuun loppuun mennessä.

010000 Viljat (sisältää siemenet)

Viljakasvien arvot on laskettu tilastokeskuksen maatalouden tilinpidon tiedoista, joista on vähennetty oman rehutuotannon arvot yhteensä 128 milj. €. Tilinpidossa olevien muiden viljakasvien arvo 1,6 milj. ja siementen (lähinnä timotein -siementä) arvo 2,9 milj. € on lisätty arvojen suhteessa seurattaville viljakasveille: vehnä, rehuohra, mallasohra, ruis ja kaura. Mallasohran arvo on laskettu TIKE:n tilastoista kauppaantulomäärän perusteella.

Oman rehutuotannon arvo 128,0 milj. 1000 €
vehnä 2,8
ruis 0,2
ohra 73,2
kaura 51,8

Hintatiedot saadaan TIKE:n viljojen hintatilastosta. Hinta on kuukauden painotettu keskihinta.

020000 Teollisuuskasvit

Teollisuuskasveissa seurataan öljykasvien, sokerijuurikkaan ja tärkkelysperunan hintaa. Öljykasveissa seurataan matif -pörssihintaa peruslaatuiselle rypsille syys-helmikuussa. Maalis-elokuunhinta saadaan TIKE:n hintatilastoista. Sokerijuurikkaan hintana seurataan 16 % A + B juurikkaan keskihintaa, joka saadaan Sokerijuurikkaan tutkimuskeskukselta. Tärkkelysperunan hinta on peruslaatuisen (17 % tärkkelystä sisältävän) perunan hinta.

030000 Rehukasvit

Rehukasvien paino on laskettu tilinpidon tiedoista. Rehukasvien hankinnan arvo on muilta maatalouksilta ostettujen rehujen arvo. Tilojen välinen kauppa on pääasiassa vilja- ja rehukasvien kauppaa. Rehukasvien hintaseurannassa käytetään ohran ja kauran keskimääräistä kuukausihintaa. Heinästä, säilörehusta ja oljesta ei ole saatavissa vertailukelpoista hinta-aineistoa.

040000 Vihannekset ja puutarhatuotteet

Ryhmän painotiedot on laskettu maatalouden tilinpidon, MTT:n ja Kauppapuutarhaliiton tiedoista. Vihannesten arvot on vyörytetty arvoltaan eniten myydyille tuotteille, jotka ovat tomaatti, kasvihuonekurkku, keräkaali, ruukkusalaatti, porkkana, sipuli. Hintatiedot saadaan Kasvistiedon tilastoista. Kukat ja taimet -ryhmässä kukkien paino on vyörytetty seuraaville: ruusut, tulppaanit, begoniat, pelargoniat, hyasintit, joulutähdet ja petunian taimet. Taimien paino on vyörytetty norjanangervolle, kurtturuusulle, omenapuulle ja vaahteralle. Vihannesten ja kukkien hintoja seurataan kuukausittain. Taimien hinnat ovat vuosihintoja.

050000 Perunat (sisältää siemenet)

Perunan arvopainot on laskettu tilinpidon tiedoista, josta on poistettu 1,4 milj. € rehuperunaa. Perunan arvopainot on vyörytetty varastoperunalle /ruokaperunalle ja tärkkelysperunalle. Ruokaperunan hintaa seurataan Suomen Gallup / Elintarviketiedon hintatilastoilla, jotka perustuvat kuukausittain kahdelta viikolta kerättyihin hintatietoihin. Tärkkelysperunan hinta saadaan perunatärkkelysvalmistajilta. Tärkkelysperunan hinta on peruslaatuisen (17 % tärkkelystä sisältävän) perunan hinta.

060000 Hedelmät

Arvopainot perustuvat tilinpidon laskelmiin. Hedelmien hintaa seurataan I luokan omenan keskihinnalla ja mansikan satokauden keskihinnalla. 1995=100 indeksissä seurattiin myös vadelman hintaa.

110000 Eläimet

Arvopainot perustuvat tilinpidon laskelmiin. Arvopainot on vyörytetty seuraaville eläimille: vasikat, naudat, siat, lampaat, hevoset, broilerit, muu siipikarja. Hintatiedot perustuvat TIKE:n teurastamotilastoon. Seurataan kuukauden keskihintaa, johon on lisätty lisätilit. Koska lisätilien määrä tiedetään vasta tilastovuoden jälkeen maalis-huhtikuussa, käytetään lisätiliarviona edellisen vuoden lisätiliä.

120000 Eläintuotteet

Arvopainot perustuvat tilinpidon laskelmiin. Eläintuotteissa seurataan lehmän maidon, kananmunien ja muissa eläintuotteissa hunajan ja ketun- sekä minkinnahkojen hintoja. Maidon hinta on keskipitoisen maidon hinta ilman tukea, mihin on lisätty jälkitilitysarvio. Koska jälkitilien määrä tiedetään vasta tilastovuoden jälkeen maalis-huhtikuussa, käytetään jälkitiliarviona edellisen vuoden jälkitilin määrää.

Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi 2000=100

Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi lasketaan kuukausittain ja se julkaistaan tilastokuukauden jälkeisen kuukauden 25. päivä tai sitä seuraavana arkipäivänä. Koko vuoden indeksiennusteet julkaistaan syyskuun ja marraskuun lopussa. Lopullinen vuosi-indeksi julkaistaan maaliskuun loppuun mennessä.

MAATALOUDEN TUOTANTOTARVIKKEET JA PALVELUT (Panos 1)

201000 Siemenet ja taimimateriaali

Siementen arvopainot indeksissä perustuvat maatalouden tilinpidon laskelmaan sekä MTT:n ostosiemenkustannuslaskelmaan. Arvopainot on laskettu eniten ostetuille siemenille. Indeksin hintaseurannassa on mukana vehnän, ohran, kauran, sokerijuurikkaan, rypsin, timotein, heinänurmen ja apilanurmen ostosiemenet. Hintatiedot kysytään neljä kertaa vuodessa.

202000 Energia; voiteluaineet

Energian arvopainot perustuvat maatalouden tilinpidon laskelmaan, jossa polttopuun arvo 8,4 milj. € on vyörytetty suhteessa polttoöljylle, sähkölle ja voiteluaineille. MTT:n kirjanpitotilojen tietojen perusteella lämmityspolttoaineiden osuus on noin 40% ja moottoripolttoaineiden osuus noin 50 % sekä voiteluaineiden osuus noin 10 % koko polttoaineiden kulutuksen arvosta. Indeksissä lämmitys ja moottoripolttoaineiden hintaa seurataan kevyen polttoöljyn hinnalla. Hintatiedot perustuvat Öljy- ja Kaasualan keskusliiton kuukausittaiseen tilastoon. Voiteluaineiden hintaa seurataan kuluttajahintaindeksin ryhmällä voiteluaineet.

203000 Lannoitteet ja maanparannusaineet

Lannoitteiden arvopainot perustuvat maatalouden tilinpidon tietoihin. Lannoitekohtainen tarkempi jaottelu perustuu lannoitteiden valmistajien ja maahantuojien tietoihin. Kuukausittaisessa hintaseurannassa on mukana 15 erilaista maatalous- ja puutarhalannoitetta, jotka ovat myynnin arvoltaan suurimpia. Hintatiedot perustuvat Maaseudun tulevaisuuslehdessä julkaistuihin hintatietoihin. Maanparannuskalkin hinta on laskettu kolmesta erityyppisestä kalkista sisältäen 80 km rahdin.

204000 Kasvinsuojelutuotteet ja torjunta-aineet

Kasvinsuojelutuotteiden arvotiedot perustuvat maatalouden tilinpidon laskelmiin. Tuotteet on jaoteltu kasvitautien, tuhoeläinten ja rikkakasvien torjunta-aineisiin sekä muihin kasvinsuojelutuotteisiin. Tuotekohtaiset arvopainot perustuvat KTTK:n tietoihin myynnin arvoista vuonna 2002. Hintaseurannassa on mukana puutarha- ja maataloudessa käytettävät kasvinsuojelutuotteet (31 kpl tuotetta), joiden myynnin yhteisarvo on noin tuoteryhmästä riippuen 60-70%. Hintatiedot kerätään kaupan keskusliikkeitä kaksi kertaa vuodessa.

205000 Eläinlääkintäkulut

Eläinlääkintäkulujen arvotiedot perustuvat maatalouden tilinpidon laskelmiin. Eläinlääkintäkuluja seurataan kunnalliseläinlääkäritaksalla ja lääkekuluilla. Lääkekulujen osuus on Suomen eläinlääkäriliitossa arvioitu olevan 30 % eläinlääkintäpalveluista. Lääkkeiden hintaa seurataan kotimarkkinoiden perushintaindeksillä ryhmällä DG 244.

206000 Einten rehut

Eläinten rehujen arvopainot perustuvat maatalouden tilinpidon laskelmiin maataloussektorin ulkopuolelta ostetuista ja muilta tiloilta ostetuista rehuista. Tilojen omaa rehutuotannon arvoa ei ole laskettu mukaan arvotietoihin. Yksityiskohtaisempi arvojakauma perustuu MTT:n laskelmiin rehujen myynnin arvoista. Rehut jaotellaan sekoittamattomiin rehuihin ja rehuseoksiin. Sekoittamattomien rehujen hintoja seurataan kauran ja ohran hinnoilla. Rehuseokset jakautuvat rehuseoksiin vasikoille, naudoille, sioille, siipikarjalle ja muihin rehuseoksiin. Turkisrehut, kivennäiset ja vitamiinit sisältyvät muihin rehuseoksiin. Rehujen hinnat ovat tehdashintoja, jotka kysytään kuusi kertaa vuodessa. Turkisrehujen hinnat kerätään kuukausittain.

207000 Koneiden huolto ja korjaus

Koneiden huollon ja korjauksen arvopainot perustuvat maatalouden tilinpidon laskelmiin. Tarkemmat laskelmat perustuvat MTT:n laskelmiin kirjanpitotilojen traktoreiden, leikkuupuimureiden, ajoneuvojen ja muun kaluston kunnossapitoon vuodelta 2001. Huoltotöiden kustannukseksi on arvioitu 50 % huoltokustannuksista. Huoltotöiden hintaa seurataan raskaan kaluston huoltotyötuntiveloituksella. Huoltotyön hinta kysytään kolme kertaa vuodessa. Varaosien ja tarvikkeiden hintaa seurataan 36 erilaisella nimikkeellä, joiden hinta kysytään neljä kertaa vuodessa.

208000 Rakennusten korjaus ja huolto

Rakennusten korjauksen ja huollon arvopainot perustuvat maatalouden tilinpidon laskelmiin. Rakennusten korjauksen ja huollon hintaa seurataan rakennuskustannusindeksin ryhmällä omakotitalon peruskorjaus.

209000 Muut tavarat ja palvelut

Muiden tavaroiden ja palveluiden arvopainot perustuvat maatalouden tilinpidon laskelmiin. Tilinpidossa ryhmästä on eroteltu koneet ja pientarvikkeet, vakuutuspalvelumaksut, rehunsäilöntäaineet, eläinten välitysmaksut, auto- ja puhelinmenot. Loput lähes 70% on erittelemätöntä. Muut tavarat ja palvelut ryhmän hintaa seurataan eläinten välitysmaksuilla, rehunsäilöntäaineilla, kotimarkkinoiden perushintaindeksillä ja sen alaryhmillä DJ 286, DJ 287 sekä kuluttajahintaindeksillä ja sen alaryhmillä auto- ja puhelinkulut (072 ja 083). Muut tavarat ja palvelut -ryhmän painoarvo indeksissä on viidennes.

MAATALOUDEN INVESTOINTEIHIN KÄYTETTÄVÄT TAVARAT JA PALVELUT (Panos2)

211000 TARVIKKEET

Koneiden ja muiden laitteiden arvopainot perustuvat pääryhmätasolla maatalouden tilinpidon laskelmiin. Koneryhmittäiset painot perustuvat MTT Vakolan Maatalous- ja metsäkoneiden myyntitilastoihin vuodelta 2000.

211100 Koneet ja muut laitteet

Hintaseurantaan on valittu 58 erilaista konetta tai laitetta. Hinnat kysytään valmistajilta tai kaupan keskusliikkeiltä neljä kertaa vuodessa. Hintoja seurataan mm. seuraavista tuotteista aurat, äes, kylvölannoitin, lannoitteenlevitin, kasvinsuojeluruisku, niittokone, tarkkuussilppuri, pyöräpaalain, käärijä, perunannostokone, leikkuupuimuri, kuivuri, viljasiirtoruuvi, mylly, lypsyasema, ruokintalaitteet, ilmastointilaiteet, painepesuri, yleisperävaunu, perävaunu, lietevaunu, lumilinko, perälana, etukuormaaja ja pienkuormaaja.

211200 Kuljetuskalusto

Kuljetuskaluston arvopainot perustuvat pääryhmätasolla maatalouden tilinpidon laskelmaan. Indeksissä seurataan ainoastaan maataloustraktoreiden hintakehitystä. Traktoriryhmittäiset painoarvot on laskettu Ajoneuvorekisterikeskuksen vuoden 2002 ensirekisteröintitietojen perusteella. Lisäksi on käytetty apuna MTT Vakolan tilastoja. Hintaseurannassa on 11 traktoria, joista yli 50 %:n painoarvo Valtra traktoreilla.

212900 Rakennukset

Rakennusten arvopainot perustuvat maatalouden tilinpidon laskelmaan.

212100 Maatalousrakennukset

Maatalousrakennusten rakentamisen hintaa seurataan rakennuskustannusindeksin alaryhmällä maatalouden tuotantorakennus.

219000 Muuta

Ryhmän muu rakentaminen hintaa seurataan maarakennusindeksillä.

 

Maatalouden tuottajahintaindeksin painorakenne 2000=100

API koodi Kuvaus paino % 1 000 €
010000 VILJAT (sisältää siemenet) 13,6 340,8
011000 Vehnä ja speltti 2,6 64,6
011100 Myllyvehnä ja speltti 2,6 64,6
011200 Durum vehnä    
012000 Ruis 0,5 13,7
013000 Ohra 6,2 155,9
013100 Rehuohra 5,0 126,7
013200 Mallasohra 1,2 29,2
014000 Kaura ja muut viljasekoitukset 4,2 106,7
015000 Maissi    
016000 Riisi    
019000 Muut viljat    
020000 TEOLLISUUSKASVIT 2,9 71,9
021000 Öljysiemenet ja öljymäiset hedelmät (sisältää siemenet) 0,5 13,6
021100 Rapsi ja rypsi 0,5 13,6
021200 Auringonkukka    
021300 Soija    
021900 Muut öljymäiset tuotteet    
022000 Proteiinikasvit    
023000 Raakatupakka    
024000 Sokerijuurikas 2,3 58,3
029000 Muut teollisuuskasvit    
030000 REHUKASVIT 1,2 30,7
031000 Rehumaissi    
032000 Rehujuurikasvit (sisältäen rehujuurikkaan)    
039000 Muut rehukasvit 1,2 30,7
040000 VIHANNEKSET JA PUUTARHATUOTTEET 11,0 277,7
041000 Tuoreet vihannekset 6,6 165,2
041100 Kukkakaali    
041200 Tomaatit 1,5 38,7
041900 Muut tuoreet vihannekset 5,0 126,5
042000 Taimet ja kukat 4,5 112,5
050000 PERUNAT (sisältää siemenen) 3,0 75,8
051000 Ruokaperuna 2,2 56,5
051100 Varhaisperuna    
051200 Varastoperuna 2,2 56,5
052000 Perunan siemen    
059000 Muut perunat 0,8 19,3
060000 HEDELMÄT 1,3 32,2
061000 Tuoreet hedelmät (pois lukien sitrushedelmät ja greipit) 1,3 32,2
061100 Jälkiruokaomenat 0,1 2,4
061200 Jälkiruokapäärynät    
061300 Persikat    
061900 Muut tuoreet hedelmät, pähkinät ja kuivatut hedelmät 1,2 29,8
062000 Sitrushedelmät    
063000 Trooppiset hedelmät    
064000 Greipit    
065000 Oliivit    
070000 VIINI (sisältää mehun)    
071000 Pöytäviini    
072000 Laatuviinit    
079000 Muut viinit    
080000 OLIIVIÖLJY    
090000 MUUT KASVITUOTTEET    
091000 Vihannekset joita käytetty pääasiassa palmikointiin    
092000 Siemenet    
099000 Muut kasvituotteet: muut    
100000 KASVITUOTOS (010000 - 090000), sisältäen hedelmät (060000) ja vihannekset (040000) 33,0 829,1
101000 KASVITUOTOS (010000 - 090000), pois lukien hedelmät (060000) ja vihannekset (040000) 20,7 519,2
110000 ELÄIMET 21,3 535,7
111000 Nauta 8,6 216,4
111100 Nauta pl. vasikat 8,6 216,2
111200 Vasikat 0,0 0,2
112000 Siat 9,6 241,4
113000 Hevoset 0,0 0,6
114000 Lampaat ja vuohet 0,0 1,2
115000 Siipikarja 3,0 76,2
115100 Broilerit 2,5 63,9
115900 Muu siipikarja 0,5 12,3
119000 Muut eläimet    
120000 ELÄINTUOTTEET 45,7 1149,5
121000 Maito 33,6 845,7
121100 Lehmän maito 33,6 845,7
121900 Muu maito    
122000 Kananmunat 1,9 48,4
129000 Muut eläintuotteet 10,2 255,4
130000 ELÄINTUOTOS YHTEENSÄ (110000 + 120000) 67,0 1685,2
140000 MAATALOUDEN TUOTTAJAHINTAINDEKSI YHTEENSÄ (100000 + 130000), sisältäen hedelmät (060000) ja vihannekset (040000) 100,0 2514,4
141000 MAATALOUDEN TUOTTAJAHINTAINDEKSI YHTEENSÄ (100000 + 130000), pois lukien hedelmät (060000) ja vihannekset (040000) 87,7 2204,5
  MAATALOUDEN TUOTTAJAHINTAINDEKSI YHTEENSÄ (100000 + 130000), sisältäen hedelmät (060000) ja vihannekset (040000), pois lukien turkikset 90,0 2264,1
  ELÄINTUOTOS YHTEENSÄ (110000 + 120000), pois lukien turkikset 57,1 1435,0

 

Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi 2000=100

API koodi Kuvaus paino % 1 000 €
200000 Panos 1 (MAATALOUDEN TUOTANTOTARVIKKEET JA PALVELUT) 69,5 104,8
201000 SIEMENET JA TAIMIMATERIAALI 3,1 96,0
202000 ENERGIA; VOITELUAINEET 8,5 112,7
202100 Sähkö 3,0 117,4
202200 Polttoaineet lämmitykseen 2,2 110,2
202300 Moottoripolttoaineet 2,8 110,2
202400 Voiteluaineet 0,6 110,2
203000 LANNOITTEET JA MAANPARANNUSAINEET 8,2 109,9
203100 Sekoittamattomat lannoitteet 0,9 118,1
203110 Typpilannoitteet 0,9 118,1
203120 Kaliumlannoitteet    
203130 Fosforilannoitteet    
203200 Yhdistelmälannoitteet 6,4 109,6
203210 NP -lannoitteet    
203220 PK -lannoitteet    
203230 NPK -lannoitteet 6,4 109,6
203900 Muut lannoitteet, maanparannusaineet 0,9 103,7
204000 KASVINSUOJELUTUOTTEET JA TORJUNTA-AINEET 1,8 82,9
204100 Kasvitautien torjunta-aineet 0,4 88,0
204200 Tuholaisten torjunta-aineet 0,1 94,5
204300 Rikkakasvien torjunta-aineet 1,2 78,6
204900 Muut kasvinsuojelutuotteet 0,1 104,3
205000 ELÄINLÄÄKINTÄKULUT 2,5 104,2
206000 ELÄINTEN REHUT 17,0 99,9
206100 Sekoittamattomat rehut 1,1 80,2
206110 Viljat ja myllyjen sivutuotteet 1,1 80,2
206120 Öljykakut    
206130 Eläinperäiset rehut    
206190 Muut sekoittamattomat rehut    
206200 Rehuseokset 15,8 101,3
206210 Rehuseokset vasikoille 0,7 99,0
206220 Rehuseokset naudoille pl. vasikat 6,3 96,0
206230 Rehuseokset sioille 3,5 100,3
206240 Rehuseokset siipikarjalle 2,7 106,3
206290 Muut rehuseokset 2,7 110,9
207000 KONEIDEN HUOLTO JA KORJAUS 5,4 119,0
208000 RAKENNUSTEN HUOLTO JA KORJAUS 2,3 112,9
209000 MUUT TAVARAT JA PALVELUT 20,7 102,1
210000 MAATALOUDEN INVESTOINTEIHIN KÄYTETYT TAVARAT JA PALVELUT (Panos 2) 30,5 115,4
211000 TARVIKKEET 15,2 118,7
211100 KONEET JA MUUT LAITTEET 7,3 122,2
211110 Yksiakseliset puutarhatraktorit ja muut kaksipyöräiset laitteet    
211120 Viljelyyn käytettävät koneet ja laitteet 1,8 118,2
211130 Sadonkorjuuseen käytettävät koneet ja laitteet 2,6 115,8
211140 Maatalouskoneet ja -laitteet 2,9 130,3
211141 Kasvinviljelyssä käytettävät koneet ja laitteet 0,6 141,1
211142 Kotieläintuotannossa käytettävät koneet ja laitteet 0,8 119,7
211149 Muut maatalouden koneet ja laitteet 1,5 131,3
211200 KULJETUSKALUSTO 7,9 115,5
211210 Traktorit 7,9 115,5
211290 Muut ajoneuvot    
212000 RAKENNUKSET 15,3 112,1
212100 MAATALOUSRAKENNUKSET (EI ASUINRAKENNUKSET) 14,5 112,0
212900 MUU RAKENTAMINEN POISLUKIEN MAARAKENTAMINEN    
219000 MUUTA 0,8 114,4
220000 PANOS YHTEENSÄ (Panos 1 + Panos 2) 100,0 108,0

Päivitetty 3.6.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maatalouden tuottajahintaindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-6529. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.10.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mthi/mthi_2005-06-03_men_004.html