Suomen virallinen tilasto

Maatalouden tuottajahintaindeksi

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Kuivan kesän niukka sato nosti viljojen ja vihannesten tuottajahintoja, mutta perunan hinta laski
15.11.2021
Maatalouden tuottajahinnat nousivat 6,4 prosenttia vuoden kolmannella neljänneksellä vuoden takaiseen verrattuna. Kasvituotoksen hinta nousi keskimäärin 8,8 prosenttia ja eläintuotoksen 5 prosenttia. Ilman turkistuotantoa maatalouden tuottajahinnat nousivat 3,1 prosenttia. Kasvituotoksen hintoja korotti erityisesti viljojen sekä teollisuuskasvien hintojen nousu noin viidenneksellä. Eläintuotoksen hintojen nousuun vaikutti eniten muut eläintuotteet, joissa turkisnahoilla on suurin painoarvo. Lihan hinta laski hieman ja maidon nousi aavistuksen. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen tuoreimmasta maatalouden tuottajahintaindeksistä. Indeksi kertoo, kuinka paljon maataloustuotteiden hinnat ovat muuttuneet vuoteen 2015 verrattuna.

Kuvaus: Maatalouden tuottajahintaindeksi mittaa kasvi- ja eläintuotteiden tuottajahintojen kehitystä viljelijän kannalta. Indeksi kertoo kuinka paljon maatalouden tuottajahinnat ovat muuttuneet verrattuna perusajankohtaan. Indeksin painorakenne perustuu kansantalouden tilinpidon maataloutta koskeviin tietoihin. Perusvuosi vaihdetaan viiden vuoden välein, jolloin myös korjataan painorakennetta ja uudistetaan nimike- ja tiedonantajaotoksia. Tällä hetkellä on käytössä 2015=100-–indeksi. Indeksin sisältö on kuvattu tarkemmin Eurostatin julkaisussa: Maataloushintatilastojen käsikirja.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: hinnat, hintaindeksit, indeksit, maatalouden tuottajahintaindeksi, maatalous, maataloustuotteet, tuottajahinnat.
Tilastot asiasanoittain >>>
Muutos: Maatalouden tuottajahintaindeksi on uudistettu
15.5.2018
Maatalouden tuottajahintaindeksi on uudistettu ja sen perusvuodeksi on muutettu vuosi 2015.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maatalouden tuottajahintaindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-6529. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.1.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mthi/index.html