Suomen virallinen tilasto

Kotimaan vesiliikenne

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Kotimaan vesiliikenteen kuljetukset kasvoivat vuonna 2019
26.5.2020
Kotimaan vesiliikenteessä tavaraliikenteen kuljetusten kokonaismäärä oli vuonna 2019 yhteensä 10 520 212 tonnia. Tämä kattaa sekä aluksilla kuljetetut tavarat että raakapuun uiton. Kuljetukset kasvoivat vuoteen 2018 verrattuna 39 prosenttia. Eniten kuljetettiin öljytuotteita, raakamineraaleja ja sementtiä sekä metalleja ja metallituotteita. Määrällisesti eniten kasvoivat metallien ja metallituotteiden ja raakamineraalien ja sementin kuljetus. Tavaroista 96 prosenttia kuljetettiin aluksilla ja loppu oli raakapuun uittoa. Tavaroiden lisäksi vuonna 2019 kotimaan vesiliikenteessä kuljetettiin 4,75 miljoonaa matkustajaa, joista sisävesillä 0,23 miljoonaa ja rannikolla 4,5 miljoonaa.

Seuraava julkistus:
5.6.2020

Kuvaus: Kotimaan vesiliikennetilasto kuvaa tavaroiden ja matkustajien aluskuljetuksia, joiden sekä lähtö- että määräpaikka ovat Suomessa. Tilastossa kuvataan myös raakapuun uittoa. Tilastossa on esitetty lisäksi kotimaan liikenteen liikenne- ja kuljetusmäärät kanavaliikenteen osalta.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: merenkulku, kotimaanliikenne, liikenne, sisävesiliikenne, tavaraliikenne, matkustajaliikenne, vesilii-kenne, rannikkoliikenne, uitto.
Tilastot asiasanoittain >>>
Muutos: Useita liikennetilastoja siirtyy Traficomilta Tilastokeskukseen
30.1.2020
Vuonna 2020 Tilastokeskus ryhtyy julkaisemaan useita Traficomilta siirtyviä liikenteeseen liittyviä virallisia tilastoja.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kotimaan vesiliikenne [verkkojulkaisu].
ISSN=2670-1952. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.5.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kvliik/index.html