Finlands officiella statistik

Inrikes sjötrafik

Producent:
Transport- och kommunikationsverket Traficom
Uppgifter: Inrikes sjötrafik
www.traficom.fi
Beskrivning: Statistiken över inrikes sjötrafik innehåller uppgifter om transport av gods och passagerare i kust- och insjöfart till och från hamnar belägna i Finland.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: sjöfart, trafik, insjöfart, godstrafik, passagerartrafik, sjötrafik, kusttrafik, inrikestrafik, flottning.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inrikes sjötrafik [e-publikation].
Helsinki: Transport- och kommunikationsverket Traficom [hänvisat: 28.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kvliik/index_sv.html