Liitetaulukko 3. Kuntasektorin kuukausipalkat suurimmilla toimialoilla 2020

Toimialaluokitus 2008 Sukupuoli Palkansaajien lukumäärä Säännöllisen työajan ansio
Yhteensä Kokoaikaiset Keskiarvo Mediaani
Toimialat yhteensä Yhteensä 414 823 356 811 3 251 2 981
Naiset 335 939 285 475 3 149 2 916
Miehet 78 884 71 336 3 638 3 379
0162 Kotieläintaloutta palveleva toiminta Yhteensä 2 373 1 470 2 705 2 685
Naiset 1 262 717 2 691 2 665
Miehet 1 111 753 2 717 2 711
5629 Henkilöstö- ja laitosruokalat Yhteensä 8 691 7 537 2 360 2 263
Naiset 7 998 6 925 2 366 2 267
Miehet 693 612 2 301 2 233
7112 Insinööripalvelut ja niihin liittyvä tekninen konsultointi Yhteensä 7 234 6 809 3 450 3 352
Naiset 3 376 3 130 3 271 2 993
Miehet 3 858 3 679 3 599 3 569
8110 Kiinteistönhoito Yhteensä 3 693 3 353 2 570 2 345
Naiset 1 663 1 447 2 351 2 173
Miehet 2 030 1 906 2 723 2 469
8121 Kiinteistöjen siivous Yhteensä 4 332 3 817 2 251 2 160
Naiset 3 928 3 439 2 231 2 152
Miehet 404 378 2 415 2 258
8411 Julkinen yleishallinto Yhteensä 17 144 15 473 3 535 3 074
Naiset 12 176 10 931 3 339 2 944
Miehet 4 968 4 542 4 001 3 555
8412 Terv.huollon, opet., kultt., muiden yhteiskuntapalv. hallint Yhteensä 14 186 12 140 3 314 2 940
Naiset 11 427 9 762 3 275 2 940
Miehet 2 759 2 378 3 465 2 936
8425 Palo- ja pelastustoimi Yhteensä 6 382 6 245 3 478 3 408
Naiset 896 849 3 426 3 463
Miehet 5 486 5 396 3 486 3 400
8520 Alemman perusasteen koulutus Yhteensä 37 040 30 259 3 510 3 579
Naiset 30 392 24 390 3 447 3 527
Miehet 6 648 5 869 3 764 3 756
8531 Ylemmän perusasteen koulutus ja lukiokoulutus Yhteensä 29 602 26 034 3 885 3 914
Naiset 22 032 19 135 3 810 3 857
Miehet 7 570 6 899 4 088 4 078
8532 Keskiasteen ammatillinen koulutus Yhteensä 14 557 13 226 3 845 3 952
Naiset 8 615 7 648 3 807 3 992
Miehet 5 942 5 578 3 895 3 911
8610 Terveydenhuollon laitospalvelut Yhteensä 82 227 69 371 3 480 3 161
Naiset 67 868 56 550 3 343 3 103
Miehet 14 359 12 821 4 078 3 477
8621 Terveyskeskus- ja vastaavat yleislääkäripalvelut Yhteensä 33 866 27 786 3 454 2 898
Naiset 30 593 24 988 3 313 2 877
Miehet 3 273 2 798 4 668 3 675
8690 Muut terveydenhuoltopalvelut Yhteensä 6 208 5 272 3 273 2 934
Naiset 5 513 4 625 3 231 2 912
Miehet 695 647 3 569 3 266
8710 Sosiaalihuollon hoitolaitokset Yhteensä 13 388 10 878 2 930 2 895
Naiset 12 507 10 094 2 932 2 900
Miehet 881 784 2 900 2 844
8720 Kehitysvamm., mielenterveys- ja päihdeongelm. asumispalv. Yhteensä 7 743 6 577 2 973 2 924
Naiset 6 428 5 359 2 968 2 925
Miehet 1 315 1 218 2 994 2 919
8730 Vanhusten ja vammaisten asumispalvelut Yhteensä 11 947 10 025 2 922 2 906
Naiset 11 172 9 315 2 930 2 910
Miehet 775 710 2 829 2 838
8790 Muut sosiaalihuollon laitospalvelut Yhteensä 2 746 2 458 3 090 3 035
Naiset 2 216 1 970 3 070 3 015
Miehet 530 488 3 172 3 131
8810 Vanhusten ja vammaisten sosiaalihuollon avopalvelut Yhteensä 22 623 19 098 2 825 2 772
Naiset 20 945 17 635 2 834 2 781
Miehet 1 678 1 463 2 718 2 654
8891 Lasten päivähoitopalvelut Yhteensä 48 175 43 929 2 561 2 486
Naiset 46 772 42 624 2 559 2 486
Miehet 1 403 1 305 2 639 2 515
8899 Muualla luokittelemattomat sosiaalihuollon avopalvelut Yhteensä 15 523 13 113 3 071 2 873
Naiset 12 796 10 927 3 108 2 899
Miehet 2 727 2 186 2 891 2 694
9101 Kirjastojen ja arkistojen toiminta Yhteensä 4 040 3 504 2 684 2 551
Naiset 3 201 2 747 2 695 2 558
Miehet 839 757 2 646 2 520

Lähde: Kuntasektorin palkat 2020, Tilastokeskus

Lisätietoja: Heli Udd 029 551 3522, Hanna Ahtonen 029 551 3536, palkat.kunnat@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 29.4.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntasektorin palkat [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0203. 2020, Liitetaulukko 3. Kuntasektorin kuukausipalkat suurimmilla toimialoilla 2020 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ksp/2020/ksp_2020_2021-04-29_tau_006_fi.html