Kuvaus

Kuntasektorin palkat kuvaa kuntien ja kuntayhtymien palveluksessa olevien palkansaajien lukumääriä ja palkkoja. Tiedot on luokiteltu mm. toimialan, ammatin, koulutuksen, sukupuolen ja iän mukaan. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen tekemään kuukausi- ja tuntipalkkaisten tiedusteluun, joihin kunnat ja kuntayhtymät ilmoittavat palvelussuhde- ja palkkatiedot vuosittain lokakuun ensimmäisenä arkipäivänä voimassaolevien palvelussuhteiden osalta.

Tilaston koko kuvaus.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntasektorin palkat [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0203. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.9.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ksp/meta.html