Liitetaulukko 2b. Kuntasektorin kuukausipalkat sopimusalan ja ammattiluokituksen mukaan 2020

Sopimusala Ammattiluokitus 2010 Palkansaajien lukumäärä Säännöllisen työajan ansio
Yhteensä Kokoaikaiset Keskiarvo Mediaani
Yhteensä Ammatit yhteensä 414 823 356 811 3 251 2 981
1 Johtajat 7 610 7 464 5 365 5 181
2 Erityisasiantuntijat 136 340 122 967 3 944 3 744
3 Asiantuntijat 111 075 95 233 3 044 2 943
4 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 14 263 12 353 2 551 2 494
5 Palvelu- ja myyntityöntekijät 112 403 91 595 2 639 2 562
6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. 3 359 2 250 2 646 2 639
7 Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät 1 896 1 726 2 628 2 578
8 Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 1 583 1 433 2 661 2 620
9 Muut työntekijät 25 234 20 806 2 229 2 185
Tuntematon 1 059 983 3 907 3 640
01 KVTES Ammatit yhteensä 311 165 262 342 2 938 2 797
1 Johtajat 5 182 5 068 5 152 4 377
2 Erityisasiantuntijat 52 207 47 161 3 449 3 283
3 Asiantuntijat 105 105 89 547 3 020 2 925
4 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 13 736 11 862 2 541 2 491
5 Palvelu- ja myyntityöntekijät 105 519 84 939 2 615 2 545
6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. 2 626 1 566 2 643 2 661
7 Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät 209 131 2 389 2 295
8 Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 1 175 1 051 2 724 2 729
9 Muut työntekijät 24 617 20 295 2 228 2 184
Tuntematon 789 722 3 920 3 596
02 OVTES Ammatit yhteensä 63 198 59 080 3 894 3 862
1 Johtajat 1 995 1 974 5 588 5 578
2 Erityisasiantuntijat 61 076 56 988 3 832 3 833
3 Asiantuntijat 39 35 4 377 4 454
5 Palvelu- ja myyntityöntekijät 9 6         ..         ..
9 Muut työntekijät 2 2         ..         ..
Tuntematon 77 75 4 383 4 319
03 Tekniset Ammatit yhteensä 22 679 21 602 3 319 3 243
1 Johtajat 281 278 5 485 5 467
2 Erityisasiantuntijat 5 453 5 195 4 111 4 038
3 Asiantuntijat 5 920 5 641 3 395 3 379
4 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 527 491 2 782 2 645
5 Palvelu- ja myyntityöntekijät 6 872 6 647 2 900 2 908
6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. 733 684 2 653 2 455
7 Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät 1 685 1 593 2 647 2 589
8 Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 408 382 2 483 2 453
9 Muut työntekijät 615 509 2 245 2 243
Tuntematon 184 181 3 609 3 455
04 Lääkärit Ammatit yhteensä 16 997 13 038 6 266 6 222
1 Johtajat 152 144 9 597 9 501
2 Erityisasiantuntijat 16 833 12 886 6 226 6 203
5 Palvelu- ja myyntityöntekijät 3 3         ..         ..
Tuntematon 9 5         ..         ..
05 Muut Ammatit yhteensä 784 749 3 260 3 148
2 Erityisasiantuntijat 771 737 3 270 3 167
3 Asiantuntijat 11 10 2 653 2 690
7 Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät 2 2         ..         ..

Lähde: Kuntasektorin palkat 2020, Tilastokeskus

Lisätietoja: Heli Udd 029 551 3522, Hanna Ahtonen 029 551 3536, palkat.kunnat@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 29.4.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntasektorin palkat [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0203. 2020, Liitetaulukko 2b. Kuntasektorin kuukausipalkat sopimusalan ja ammattiluokituksen mukaan 2020 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ksp/2020/ksp_2020_2021-04-29_tau_004_fi.html