Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Julkisyhteisöjen kokonaistulojen ja kokonaismenojen muutos 2021/4

2021/4–2020/4
muutos
miljoonaa €
2021/4–2020/4
%
2021/4–2021/3
%
1)
Julkisyhteisöt tulot yhteensä 3992 12,4 4,9
Valtionhallinto 2594 17,6 6,1
Paikallishallinto 0 0 5,4
Työeläkelaitokset 839 12,1 3,3
Muut sosiaaliturvarahastot -103 -2,1 -2,5
Sulautus 2) 662 .. ..
Julkisyhteisöt menot yhteensä -502 -1,4 -1,5
Valtionhallinto -1143 -5,9 0,4
Paikallishallinto 495 3,3 1
Työeläkelaitokset 136 1,9 0,7
Muut sosiaaliturvarahastot -652 -12,3 -10,5
Sulautus 2) 662 .. ..
1) Kokonaistulojen ja kokonaismenojen muutos edellisestä neljänneksestä on laskettu kausitasoitetuista aikasarjoista.
2) Sektorin julkisyhteisöt yhteensä taloustoimet korot, tulonsiirrot, investointavustukset sekä muut pääomansiirrot on sulautettu julkisyhteisöjen sektorin sisällä. Muita taloustoimia ei ole sulautettu.

Lähde: Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain, 4. neljännes 2021. Tilastokeskus

Lisätietoja: Lauri Piirainen 029 551 3278, Jouni Pulkka 029 551 3532, rahoitus.tilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja


Päivitetty 15.3.2022

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-9366. 4. vuosineljännes 2021, Liitetaulukko 1. Julkisyhteisöjen kokonaistulojen ja kokonaismenojen muutos 2021/4 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.12.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/jtume/2021/04/jtume_2021_04_2022-03-15_tau_001_fi.html