Suomen virallinen tilasto

Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Julkisyhteisöjen rahoitusasema parani 1,8 miljardia vuodentakaisesta neljänneksestä
17.12.2021
Julkisyhteisöjen sulautetut kokonaistulot kasvoivat 2,0 miljardia euroa vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä. Sulautetut kokonaismenot kasvoivat 0,3 miljardia edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä. Tulojen ja menojen erotuksena laskettava julkisyhteisöjen rahoitusasema parani 1,8 miljardilla eurolla edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä. Vuoden 2021 toiseen neljännekseen verratessa kausitasoitetut tulot kasvoivat enemmän kuin kausitasoitetut menot eli julkisyhteisöjen rahoitusasema parani vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä edellisestä neljänneksestä. Vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä julkisyhteisöjen alijäämä (nettoluotonotto) oli 2,9 miljardia euroa. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain tilastosta. Julkisyhteisöt muodostuvat valtionhallinnosta, paikallishallinnosta sekä sosiaaliturvarahastoista.

Kuvaus: Tilasto kuvaa julkisyhteisöjen tuloja ja menoja neljännesvuosittain. Tilasto on kansantaloudentilinpidon mukainen johdettu tilasto eli sektorikohtaisista perustilastoista on johdettu kansantaloudentilinpidon mukainen tilasto. Tilasto on luotu julkisyhteisöjen suhdanneseurannan kehittämiseksi EU:n vakaus- ja kasvusopimuksen sekä EKP:n edellyttämää julkisen sektorin talouden ajantasaista ja luotettavaa seurantaa varten.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: julkinen sektori, julkinen talous, julkiset menot, julkisyhteisöjen menot, julkisyhteisöt, kunnallistalous, menot, sosiaaliturvamaksut, sosiaaliturvarahastot, tulot, valtiontalous, verotulot, verotus.
Tilastot asiasanoittain >>>
Muutos: Eurooppalaisen alijäämä- ja velkamanuaalin (MGDD[1]) päivitys tuo muutoksia julkisyhteisöjen velkaan ja alijäämään
10.3.2020
Alijäämä- ja velkamanuaalia päivitettiin 2019 loppupuolella ja Tilastokeskus on aloittanut sen aiheuttamien muutostarpeiden läpikäynnin, tämän tuloksena on erityisesti vuosien 2016-2019 velkalukuja ja vähäisemmässä määrin alijäämälukuja päivitetty.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-9366. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 17.1.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/jtume/index.html