Suomen virallinen tilasto

Energian hankinta ja kulutus

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Energian kokonaiskulutus kasvoi 2 prosenttia vuonna 2018
28.3.2019
Energian kokonaiskulutus oli Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan 1,38 miljoonaa terajoulea (TJ) vuonna 2018, mikä vastasi 2 prosentin kasvua edellisvuoteen verrattuna. Kasvu johtui sekä fossiilisten polttoaineiden ja turpeen että uusiutuvien energialähteiden käytön lisääntymisestä. Polttoaineiden energiakäytön hiilidioksidipäästöt kasvoivat 3 prosenttia, mihin vaikutti erityisesti turpeen käytön kasvu. Sähkön kokonaiskulutus kasvoi 2 prosentilla 87 terawattituntiin (TWh).

Seuraava julkistus:
28.6.2019

Kuvaus: Tilastossa esitetään tietoja energian kokonaiskulutuksesta, sähkön tuotannosta ja kokonaiskulutuksesta sekä energian tuonnista ja viennistä.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: energia, energialähteet, energiankulutus, kaukolämpö, kivihiili, maakaasu, polttoaineet, puupolttoaineet, päästöt, sähkö, sähköntuotanto, tuonti, turve, uusiutuvat energialähteet, vesivoima, vienti, ydinenergia, öljy.
Tilastot asiasanoittain >>>
Muutos: Muutoksia varastotietojen tilastoinnissa
28.9.2018
Energiaturpeen varastotiedot jätetty pois tilastoinnista 04/2018 alkaen.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Energian hankinta ja kulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-795X. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.6.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ehk/index.html