Finlands officiella statistik

Energianskaffning och -förbrukning

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Totalförbrukningen av energi ökade med 3 procent under januari - juni
30.9.2021
Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var totalförbrukningen av energi 675 petajoule under januari - juni, vilket var 3 procent mer än under motsvarande period året innan. Elförbrukningen uppgick till 43,9 terawattimmar (TWh), dvs. den var 5 procent större än året innan. Koldioxidutsläppen vid energianvändning av bränslen ökade med en procent från året innan.

Beskrivning: Statistiken omfattar uppgifter om totalförbrukningen av energi, produktionen och totalförbrukningen av elektricitet, energiimport och -export.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: bränslen, elektricitet, elproduktion, energi, energiförbrukning, energikällor, export, fjärrvärme, förnybara energikällor, import, kärnenergi, naturgas, olja, stenkol, torv, träbränslen, utsläpp, vattenkraft.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Ändringar i statistikföringen av lageruppgifter
28.9.2018
Uppgifterna om energitorvlagret ingår inte i statistiken fr.o.m. 04/2018.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Energianskaffning och -förbrukning [e-publikation].
ISSN=1799-7968. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.11.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ehk/index_sv.html