Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Velkajärjestelyt

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/velj/
Aihealue: Oikeus
Sivuavat aihealueet:
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Ei

Kuvaus

Tilastokeskus julkaisee tilastoa käräjäoikeuksiin saapuneista ja loppuun käsitellyistä yksityishenkilöiden velkajärjestelyasioista.

Vuoden 1993 helmikuussa (8.2.1993) tuli voimaan uusi laki yksityishenkilön velkajärjestelystä. Lailla pyritään korjaamaan taloudellisiin vaikeuksiin joutuneiden yksityishenkilöiden taloudellista asemaa.

Yksityishenkilön velkajärjestely antaa maksukyvyttömälle henkilölle mahdollisuuden vapautua osasta tai kaikista veloistaan, kun hän muutoin kuin tilapäisesti on kyvytön maksamaan erääntyviä velkojaan. Yksityishenkilön pääsemisestä velkajärjestelyyn päättää tuomioistuin.

Tietosisältö

Tilasto käräjäoikeuksiin saapuneista ja loppuun käsitellyistä yksityishenkilöiden velkajärjestelyasioista. Keskeisintä tietoa tilastossa ovat käräjäoikeuksiin saapuneiden ja loppuun käsiteltyjen velkajärjestelyasioiden lukumäärät, vahvistetut maksuohjelmat, niiden käsittelyajat sekä velkojen yhteismäärä käräjäoikeuksittain. Tiedot eivät ole julkisia; tietojärjestelmät sisältävät yksittäisiä tietoja (mm. velallisten nimiä), jotka eivät ole julkisia.

Käytetyt luokitukset

Tuomioistuin, maakunta

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Tilastokeskukselle toimitetaan oikeusministeriön kautta tiedot käräjäoikeuksiin saapuneista yksityishenkilöiden velkajärjestelyasioiden hakemuksista. Aineisto on kokonaisaineisto.

Tiedot saadaan käräjäoikeuksien asiankäsittelyjärjestelmästä, joka otettiin käyttöön 1.12.1993.

Päivitystiheys

Käräjäoikeuksiin saapuneet yksityishenkilöiden velkajärjestelyasiat 4 kertaa vuodessa. Päättyneet yksityishenkilöiden velkajärjestelyasiat kerran vuodessa.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Saapuneiden velkajärjestelyasioiden tilastot julkaistaan puolentoista kuukauden viiveellä vuosineljänneksen päättymisestä. Päättyneiden asioiden tilasto julkaistaan 4,5 kuukauden viiveellä tilastovuoden päättymisestä

Aikasarja

Neljännesvuosittain julkaistava aikasarja yksityishenkilöiden velkajärjestelylain voimaantulosta 8.2.1993 lähtien.

Asiasanat

maksuhäiriöt, velat, velkajärjestely

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/velj/yht.html


Päivitetty 16.09.2011