Oppilaitosten aikuiskoulutus

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/oaiop/
Aihealue: Koulutus
Sivuavat aihealueet:
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Kyllä

Kuvaus

Aikuiskoulutustilasto sisältää tiedot yleissivistävien oppilaitosten, ammatillisten oppilaitosten, ammattikorkeakoulujen ja kesäyliopistojen järjestämästä aikuiskoulutuksesta. Yleissivistäviin oppilaitoksiin on luettu myös opintokeskukset.

Tietosisältö

Tilastossa on tietoja mm. oppilaitoksissa aikuiskoulutuksena annettujen koulutusten määrästä, koulutuksiin osallistuneiden määrästä ja opettajien antamista opetustunneista.

Käytetyt luokitukset

Tilastoaineistot sisältävät oppilaitosta kuvaavat tiedot, erilaiset alueluokitukset sekä Tilastokeskuksen, opetushallinnon ja kansainväliset koulutusala- ja -asteluokitukset.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Tilastokeskus kerää tiedot kaikilta aikuiskoulutusta antavilta koululaitoksen oppilaitoksilta.

Tiedonkeruut

Päivitystiheys

Tilasto tuotetaan vuosittain.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Edellistä kalenterivuotta kuvaavat tiedot valmistuvat seuraavan vuoden marraskuussa

Aikasarja

Aikasarjatietoa on saatavissa vuodesta 1993 lähtien. Aikasarjatarkastelussa on otettava huomioon ilmiöalueella tapahtuneet muutokset

Asiasanat

aikuiskoulutus, koulutus, opiskelijat, oppilaitokset

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/oaiop/yht.html


Päivitetty 20.01.2020