XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Opiskelijakysely

Tiedonkeruun kuvaus

Tilastokeskus kerää tällä tiedonkeruulla koulutuksenjärjestäjien kautta oppilas- ja opiskelijamäärätietoja.

Opiskelijakyselyllä kerätään:
- oppilaitosten voimassa olevat käynti- ja jakeluosoitteet
- oppilaitoskohtaiset opiskelijamäärätiedot eri koulutusmuodoissa 20.9. tilannetta koskien

Keneltä tietoja kerätään?

Opiskelijakysely on oppilaitoskohtainen ja sen tiedonantajia ovat peruskoulut (ml. peruskouluasteen erityiskoulut, perus- ja lukioasteen koulut, myös ulkomaankoulut), lukiot, ammatilliset oppilaitokset (ml. ammatilliset erityisoppilaitokset ja aikuiskoulutuskeskukset sekä palo-, poliisi- ja vartiointialojen oppilaitokset), musiikkioppilaitokset, liikunnan koulutuskeskukset, kansanopistot, kansalaisopistot, opintokeskukset ja kesäyliopistot.

Tiedot kerätään verkkolomakkeella. Kysely on avoinna 10.9.–10.10. Lomakkeelle voi kirjautua ainoastaan Tilastokeskuksesta käyttäjätunnuksen saaneet tiedonantajat.
Tiedonkeruu perustuu tilastolakiin (280/2004).

Peruste

Til.laki 280/04

Tietojen käsittely

Tilastolaki 280/2004 (muut. 361/2013) velvoittaa Tilastokeskuksen käsittelemään annetut tiedot luottamuksellisina.

Mihin tietoja käytetään?

Opiskelijakyselyllä kerättäviä opiskelijamäärätietoja käytetään oppilaitosrekisterin opiskelijamäärien päivittämiseen sekä KOSKI-tietojen tarkistamiseen.

Tiedonkeruun aineistoa käytetään seuraavissa tilastoissa:

Kuinka usein tietoja kerätään?

Vuosittain toistuva