Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Julkaistu: 8.12.2014

Kaupunkilaiset ostavat verkkokaupasta palveluita ja maalaiset tavaroita

  1. Korkeasti koulutetut kaupunkilaiset asioivat eniten verkkokaupassa
  2. Verkkokaupasta ostetaan erityisesti matkustamiseen liittyviä palveluita
  3. Pääkaupunkiseudulla kulutetaan kulttuurituotteita
  4. Pienillä paikkakunnilla ostetaan verkkokaupasta vaatteita ja kotiin liittyviä hyödykkeitä
  5. Verkko-ostaminen liittyy uudenlaiseen elämäntapaan
  6. Tietolaatikko
  7. Lähteet

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Pääkaupunkiseudulla kulutetaan kulttuurituotteita

Matkailuun liittyvien palveluiden ohella on tavallista ostaa internetistä pääsylippuja teatteriin, konsertteihin, elokuviin tai urheilutilaisuuksiin. Vuonna 2014 tällaisia pääsylippuja oli ostanut yli 40 prosenttia 16–64-vuotiaista (kuvio 5). Tässäkin tuoteryhmässä alueiden erot ovat jyrkempiä kuin verkko-ostamisessa yleensä ja ostaminen keskittyy pääkaupunkiseudulle ja suuriin kaupunkeihin. Suurissa kaupungeissa pääsylippuja osti verkon kautta yli kaksi kertaa suurempi osa ikäryhmästä kuin maaseutumaisissa kunnissa. Ero on sinänsä ymmärrettävä, keskittyväthän viihde-, kulttuuri- ja urheilutapahtumat suuriin keskuksiin.

Kuvio 5. Urheilukilpailuihin, elokuviin, teatteriin tai konsertteihin pääsylippujen verkkokaupasta viimeisen 12 kuukauden aikana ostaneiden 16–64-vuotiaiden osuus kuntaryhmitykseen perustuvan alueen mukaan vuosina 2007–2014. Prosenttia

Lähde: Tilastokeskus. Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimus

Kulutustutkimuksesta käy ilmi, että elokuviin, teattereihin ja konsertteihin käytetty rahamäärä on pääkaupunkiseudulla peräti neljä kertaa suurempi kuin maaseutumaisissa kunnissa ja kolme kertaa suurempi kuin taajaan asutuissa kunnissa. (Tilastokeskus a.)

Musiikkia, elokuvia, kirjoja, lehtiä tai verkko-opiskelumateriaalia osti netin kautta yli 40 prosenttia 1664-vuotiaista (kuvio 6). Näitä tuotteita voi ostaa joko postin tai vastaavan tahon kotiin tai noutopisteeseen toimittamina tavaroina (levyt, painotuotteet jne.) tai ottaa suoraan käyttöön verkkopalvelu (verkkomusiikki, e-kirjat jne.). Osaa palveluista voi käyttää myös ilmaiseksi, joten ostaminen ei kerro koko palvelukirjon käytön laajuudesta.

Kuvio 6. Musiikkia, elokuvia, kirjoja, lehtiä tai verkko-opiskelumateriaalia verkkokaupasta viimeisen 12 kuukauden aikana ostaneiden 16–64-vuotiaiden osuus kuntaryhmitykseen perustuvan alueen mukaan vuosina 2007–2014. Prosenttia

Lähde: Tilastokeskus. Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimus

Tuoteryhmän tuotteita ostavat erityisesti nuoret, opiskelijat ja luettavan osalta myös korkea-asteen koulutetut. Suhteelliset erot alueiden välisessä ostamisessa ovat supistuneet tarkastelujaksolla, kuitenkin pääkaupunkiseutu erottuu edelleen muista alueista.

Pääkaupunkiseudulla kulutetaan videoihin tai elokuviin, musiikkiin sekä kirjoihin euromääräisesti yli kaksi kertaa niin paljon kuin maaseutumaisissa kunnissa, joten tässäkin verkko-ostaminen heijastelee yleistä kulutusta. Sanoma- ja aikakauslehtiin käytettyjä euroja ei kannata tässä verrata, koska printtiuutislehden tilaus on edelleen kaikkialla yleistä, eikä alueellisia eroja juuri ole.

Edellä käsitellyissä suosituimmissa online-tuoteryhmissä pääkaupunkiseudulla verkkokauppaostajien määrä on pysähtynyt suunnilleen vuoden 2010 tasolle. Muilla alueilla verkko-ostajien määrä on lisääntynyt suosituimpien verkkopalveluiden osalta vuoteen 2014 asti.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 8.12.2014