Luvassa sitkeää inflaatiota

  1. Verot pääosassa
  2. Ruoka kallistuu nopeimmin vanhoista EU-maista
  3. Asumisen hinnat tasaantumassa
  4. Energian hintojen nousu pysähtynyt
  5. Muut tavarat ja palvelut kallistuneet maltillisesti
  6. Inflaatio hidastumassa lähikuukausina
  7. Paineita on jatkossakin
  8. Kriisi pidättelee kysyntäinflaatiota

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Paineita on jatkossakin

Ruuan kallistuminen pysyy jatkossakin keskimääräistä hintakehitystä nopeampana. Kehittyvien maiden lisääntyvä kysyntä, väestönkasvu, energian hintojen nousu, viljelysmaan väheneminen, biopolttoaineiden kysynnän kasvu ja sijoittajien keinottelu takaavat ruuan maailmanmarkkinahintojen nousutrendin jatkossakin, vaikka väliin tulee mahtumaan myös hintojen laskukausia.

Sama koskee energian hintaa. Maailmanlaajuinen lisääntyvä kysyntä nostaa öljyn hintaa jatkossakin. Vaikka Suomen öljyriippuvuus vähenee koko ajan, hintojen nousu takaa öljytuotteiden kulutuksen arvon säilymisen korkealla tasolla vielä pitkään. Ratkaisua öljyriippuvuuden vähentämiseksi pitää hakea tehokkaammasta energian käytöstä, korvaavista energiatuotteista ja uusiutuvien energiamuotojen teknologian kehittämisestä.

Asumisen kustannukset nousevat lähivuosina edelleen keskimääräistä inflaatiota nopeammin. Vuokrat jatkavat kallistumistaan riittämättömän tarjonnan vuoksi. Asuntojen hinnat nousevat tarjonnan vähäisyyden ja kysynnän kasvun takia. Käytettävissä olevien tulojen kasvu, vilkas muuttoliike ja kotitalouksien koon pieneneminen takaavat kysynnän kasvun. Verojen ja energian hintojen nousu, rakennusmääräysten tiukkeneminen sekä asuntojen peruskorjaustarpeen lisääntyminen nostavat asumismenoja lähivuosina muutenkin.

Myös sähkön ja kaukolämmön hinta tulee nousemaan jatkossa keskimääräistä nopeammin verotuksen ja ympäristövaatimusten myötä. Voimalaitoksissa käytetään entistä kalliimpia raaka-aineita, ja ympäristövaatimukset lisäävät sähkön, kaasun ja kaukolämmön tuotantokustannuksia. Myös sähkömarkkinoiden laajempi vapautuminen tulee nostamaan sähkön hintaa Suomessa. Energiatuotteiden verotuksen kiristyslinja jatkuu tulevaisuudessakin.

Aasian ja muiden kehittyvien maiden elintason nousu lisää niiden omaa kysyntää. Perinteisten halpatuotteiden – vaatteiden, kodinkoneiden, elektroniikan – hinnat nousevat jatkossa kysynnän ja palkkojen noustessa niiden valmistusmaissa. Jo nyt on ollut merkkejä, että ns. Kiina-ilmiö on kääntymässä. Toimitusvarmuus, korkea laatu ja logistiikkaongelmat ajavat tuotantoa takaisin lähemmäksi Eurooppaa ja Yhdysvaltoja. Tämä ei tiedä hintojen laskua, päinvastoin.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 4.7.2012