Luvassa sitkeää inflaatiota

  1. Verot pääosassa
  2. Ruoka kallistuu nopeimmin vanhoista EU-maista
  3. Asumisen hinnat tasaantumassa
  4. Energian hintojen nousu pysähtynyt
  5. Muut tavarat ja palvelut kallistuneet maltillisesti
  6. Inflaatio hidastumassa lähikuukausina
  7. Paineita on jatkossakin
  8. Kriisi pidättelee kysyntäinflaatiota

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Energian hintojen nousu pysähtynyt

Energian hinnat ovat nousseet meillä nopeasti viimeisen parin vuoden aikana (Kuvio 7). Syinä tähän ovat olleet lisääntyvä kysyntä maailmanmarkkinoilla sekä kotimaiset veronkorotukset.

Kuvio 7. Energian hintojen muutos vuodesta 2010 toukokuuhun 2012

Lähde: Kuluttajahintaindeksi. Tilastokeskus

Energiatuotteiden hinnat ovat nousseet vuodesta 2010 vuoden 2012 toukokuuhun 19,2 prosenttia. Ilman vuosien 2011 ja 2012 veronkorotuksia laskennallinen nousu jää 13,7 prosenttiin. Parin viime vuoden aikana energian hintojen noususta noin 30 prosenttia on ollut veronkorotuksia ja 70 prosenttia maailmanmarkkinahintojen tai kotimaisten katteiden nousua.

Keväällä alkanut öljyn halpeneminen tulee näkymään indeksissä viimeistään kesän alkupuolella.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 4.7.2012