Sitä saa mitä tilaa
Kasvuyritysten monet muodot hämmentävät

  1. Haasteena tunnistaa kasvuyritykset
  2. Liikevaihdon nopea kasvu yleisempää kuin henkilömäärän
  3. Kasvuyritykset työllistävät

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kirjoittajat: Kirjoittajat: Merja Kiljunen ja Samuli Rikama työskentelevät Tilastokeskuksen yritysten rakenteet -yksikössä. Artikkeli on julkaistu Tilastokeskuksen  Tieto&trendit-lehdessä 7/2011.

Kasvuyritykset ovat politiikan keskiössä. Niiden toivotaan vaikeina aikoina näyttävän suuntaa ja luovan muillekin yrityksille perustaa jolta ponnistaa. Mutta mikä on kasvuyritys?
____________________

Kasvuyrityksiä voidaan lähestyä monesta näkökulmasta. Yleensä kriteerinä käytetään henkilöstön kasvua. Tosin yritystoiminnan kasvua voidaan yhtä hyvin mitata liikevaihdolla. Perusmäärittelyn mukaan kasvua katsotaan kolmen vuoden ajanjaksolla ja sitä mitataan keskimäärin vuotta kohden. Tässä artikkelissa kasvavien yrityksien määrää ja niiden taloudellista merkitystä haarukoidaan erilaisilla rajauksilla.

Suomen kokoisessa kansantaloudessa varsinaisten kasvuyritysten määrä on varsin rajallinen, eikä Suomi kansainvälisesti erityisesti profiloidukaan kasvuyritystensä määrällä.

Tulevaisuuden hyvinvointimme kannalta on kuitenkin oleellista luoda ja ylläpitää kasvuyrittämisen kannalta kilpailukykyistä toimintaympäristöä. Kiristyvä kilpailu tekijöistä ja osaajista ripeän kasvun moottoreina korostuu globaaleilla tuotantomarkkinoilla.

Haasteena tunnistaa kasvuyritykset

Kasvuyritysten syntyä ja toimintaa pidetään yhteiskunnan kannalta yleensä erittäin toivottavana. Näin myös aitojen kasvuyritysten tunnistaminen on tärkeä mutta haasteellinen tehtävä. Yrityksethän saattavat kasvaa teknisesti ottaen – ilman aitoa kasvua – esimerkiksi konsernin sisäisien järjestelyiden takia.

Kasvuyritysten tunnistaminen on keskeistä myös siksi, että niitä voitaisiin auttaa etenkin toiminnan alkutaipaleella. Kasvuyritysten tukeminen muodossa tai toisessa julkisin varoin on yleistä useissa länsimaissa.

Suomi on profiloitunut korkean koulutustason ja innovaatiotoiminnan maaksi ja saavuttanut kansainvälisiä kärkisijoja vertailuissa. Suomen kannalta olisikin oleellisen tärkeää, että korkeakoulujärjestelmämme hedelmät voitaisiin hyödyntää innovaatioiden kautta jalostuviksi tuotteiksi maailmanmarkkinoille. Kasvuyrityksillä olisi luonteva paikka tässä ketjussa.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 1.11.2011