Kaupan toimialakatsaus I/2010

  1. Kaupan suhdannetilanne ja näkymät
  2. Kaupan liikevaihto kääntyi kasvuun
  3. Kaupan alan työllisten määrä vähentyi edelleen
  4. Lähdeluettelo

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kirjoittaja: Marko Tuomiaro (09) 1734 2705
palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Kaupan suhdannetilanne ja näkymät

Kaupan liikevaihdon kehitys muuttui selvästi suotuisammaksi vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä. Lisäksi myynnin kasvun odotettiin jatkuvan lähikuukausina. Vuoden 2010 toiselta neljännekseltä saatujen ennakkotietojen mukaan kaupan liikevaihdon myönteisempi kehitys näyttää jatkuvan ja alan suhdannenäkymät olivat parantuneet verrattuna edelliseen neljännekseen.

Tukkukaupassa ja vähittäiskaupassa liikevaihto nousi tammi-maaliskuussa sekä vuotta aiemmasta että edellisestä neljänneksestä. Autokaupassa liikevaihto sen sijaan väheni hieman ensimmäisellä neljänneksellä sekä edelliseen vuoteen että edelliseen neljännekseen verrattuna. Autokaupan vaisuhkon kehityksen takana oli edelleen autojen tukkukaupan heikko suhdannetilanne. Autojen vähittäiskaupassa sekä autojen huollossa ja korjauksessa suhdannetilanne oli selvästi aiempaa valoisampi.

Vähittäiskaupan yritysten ensimmäisen neljänneksen lopun suhdannetilannetta kuvaava luottamusindikaattori kohosi Suomessa huomattavasti kolmen kuukauden takaiseen tilanteeseen verrattuna. Myös Euroopan Unionissa ja Saksassa luottamusindikaattori kohosi vastaavana ajanjaksona. Eurostatin julkaiseman vähittäiskaupan luottamusindikaattorin mukaan luottamus oli Euroopan Unionissa, Saksassa ja Suomessa korkeammalla tasolla kuin kertaakaan aiemmin taantuman alettua. Lisäksi vähittäiskaupan yritykset arvioivat myynnin kasvun jatkuvan.

Luottamusindikaattorin saldolukujen taso on ollut Suomessa korkeampi kuin EU:n alueella keskimäärin vuodesta 2006 alkaen. Saksassa tilanne on ollut päinvastainen. Suhdannekäänteiden tulkinnassa on kuitenkin olennaisempaa luottamusindikaattorin saldolukujen muutokset kuin saldolukujen taso.

Tilastokeskuksen kuluttajabarometrin tiedot vuoden 2010 toiselta neljännekseltä ennakoivat vähittäiskaupan liikevaihdon myönteisen kehityksen jatkuvan lähikuukausina. Kuluttajien luottamus talouteen oli huhti-toukokuussa selvästi vahvempi kuin vuosi sitten ja myös parempi kuin pitkällä ajalla keskimäärin. Lisäksi kestotavaroiden ostaminen koettiin yhä kannattavaksi.

Kuvio 1. Vähittäiskaupan kausitasoitettu luottamusindikaattori

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 23.6.2010