Nyheter 31.1.2020

Lösningar söks för att avveckla kön inom forskartjänster 

Ansökningarna för tillstånd att använda skräddarsydda material inom Statistikcentralens forskartjänster har hopat sig. Därför strävar Statistikcentralen för närvarande att effektivera behandlingen av ansökningar och skaffa tilläggsresurser för att avveckla köerna. 

Enligt överdirektören för statistikproduktionen Timo Koskimäki är den nuvarande situationen mycket beklaglig ur forskarnas synvinkel.

”För närvarande är kön vid behandlingen av begäran om sådant material som krävs för komplicerade sammanslagningar av material tyvärr nästan 12 månader. Efterfrågan på dylika skräddarsydda material har under den senaste tiden ökat kraftigt och vi har inte kunnat möta efterfrågan tillräckligt snabbt” säger Koskimäki. 

Vid Statistikcentralen ser man den ökade användningen av statistiskt material i undersökningar och som grund för beslutsfattande som en mycket positiv sak. 

”Vi gör vårt bästa för att få bort flaskhalsarna som försvårar informationsanvändningen. Vi har redan anställt mer personal till våra forskartjänster och försöker få ytterligare resurser. Vi förhandlar som bäst med ministerierna om tilläggsfinansiering”, säger Koskimäki. 

Färdigmaterial för forskningsändamål fås fortfarande snabbt

För forskningsändamål finns flera olika färdiga material att tillgå. Det går betydligt snabbare att behandla ansökningarna av dem och få material för ett forskningsprojekt än ifråga om skräddarsydda material.   

För att effektivera behandlingen av ansökningar vid Statistikcentralen har vi infört en separat arbetskö för ansökningar som enbart innehåller färdiga material. Leveranstiden för färdiga material är 2–3 månader. 

”Vi förenklar också ansökningsprocessen samt anvisningar och blanketter för våra tjänster. När alla behövliga uppgifter finns färdigt i ansökan behöver de inte kompletteras i efterskott, det gör behandlingen av ansökningarna snabbare”, konstaterar Koskimäki. 

Mera information: överdirektör för statistikproduktionen Timo Koskimäki, tfn  029 551 3495, förnamn.efternamn@stat.fi 
 

Dela