Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Företagssaneringar 2020, 3:e kvartalet

Företagssaneringar 2015, 2:a kvartalet

2015
2:a kvartalet
Offentliggöranden