Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Företagssaneringar 2019, 4:e kvartalet

Företagssaneringar 2012, 1:a kvartalet

2012
1:a kvartalet
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor