Finlands officiella statistik

Miljöskatter

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Miljöskatterna nästan oförändrade år 2013
10.9.2015
År 2013 var de totala miljöskatterna 5,9 miljarder euro. Jämfört med föregående år var ökningen 0,2 procent. Hushållen betalade 2,6 miljarder euro i miljöskatter, dvs. en andel på omkring 47 procent. Andra stora betalare var tillverkning samt serviceverksamheten, särskilt näringsgrenen transport och magasinering. Merparten av beskattningen hänförde sig till produktionen och förbrukningen av energi samt till fordon. Utsläppsskatternas andel av miljöskatterna var liten.

Nästa offentliggörande:
8.9.2016

Beskrivning: Statistiken över miljöbaserade skatter och avgifter beskriver beloppet av de miljöskatter och avgifter som den offentliga sektorn samlar in och deras andel av de totala skatteinkomsterna. Statistiken omfattar miljöbaserade skatter och avgifter samt vissa miljöbaserade användningsavgifter. Statistiken över miljöbaserade skatter och avgifter baserar sig på en internationellt sett enhetlig statistikram, som bl.a. OECD och EU:s statistikbyrå Eurostat varit med om att definiera. Statistikramen som utvecklats och godkänts i samråd gör det möjligt att samla in och jämföra internationellt enhetliga uppgifter. I statistiken över miljöbaserade skatter efter näringsgren presenteras skatter enligt den näringsgrensindelning som används inom nationalräkenskaperna. På så sätt kan uppgifterna om miljöskatter direkt kombineras med olika monetära variabler i nationalräkenskaperna.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: beskattning, energiskatt, fordonsskatt, miljöskatter, miljöekonomi, miljöskatt.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Datainnehållet i statistiken över miljöskatter ändras år 2015
19.12.2014
Datainnehållet i statistiken ändras år 2015 och omfattar inte längre miljörelaterade avgifter.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Miljöskatter [e-publikation].
ISSN=1798-5560. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.8.2016].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/yev/index_sv.html

Dela