Finlands officiella statistik

Miljöskatter

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Miljöskatterna ökade med 1,3 procent år 2014
8.9.2016
De totala miljöskatterna uppgick till 6,0 miljarder euro år 2014, vilket var en ökning med 1,3 procent från året innan. Ökningen av miljöskatter dämpades av minskningen av utsläppsskatter, vilken i synnerhet berodde på ett mindre inflöde av avfallsskatt. Miljöskatternas andel av Finlands totala beskattningsutfall är ungefär 7 procent. Auktioneringen av utsläppsrätter är för första gången med i statistiken över miljöskatter år 2014. Orsaken till redovisningen av utsläppsrätter var att redovisningen av skatteinkomster inom utsläppshandeln ändrats i nationalräkenskaperna. Utsläppsrätterna är en del av energiskatterna och de uppgick år 2014 till 104 miljoner euro.

Nästa offentliggörande:
7.9.2017

Beskrivning: Statistiken över miljöbaserade skatter och avgifter beskriver beloppet av de miljöskatter och avgifter som den offentliga sektorn samlar in och deras andel av de totala skatteinkomsterna. Statistiken omfattar miljöbaserade skatter och avgifter samt vissa miljöbaserade användningsavgifter. Statistiken över miljöbaserade skatter och avgifter baserar sig på en internationellt sett enhetlig statistikram, som bl.a. OECD och EU:s statistikbyrå Eurostat varit med om att definiera. Statistikramen som utvecklats och godkänts i samråd gör det möjligt att samla in och jämföra internationellt enhetliga uppgifter. I statistiken över miljöbaserade skatter efter näringsgren presenteras skatter enligt den näringsgrensindelning som används inom nationalräkenskaperna. På så sätt kan uppgifterna om miljöskatter direkt kombineras med olika monetära variabler i nationalräkenskaperna.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: beskattning, energiskatt, fordonsskatt, miljöskatter, miljöekonomi, miljöskatt.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Datainnehållet i statistiken över miljöskatter ändras år 2015
19.12.2014
Datainnehållet i statistiken ändras år 2015 och omfattar inte längre miljörelaterade avgifter.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Miljöskatter [e-publikation].
ISSN=1798-5560. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.8.2017].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/yev/index_sv.html

Dela