Finlands officiella statistik

Miljöskatter

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Nästan sex miljarder euro i miljöskatter år 2012
7.11.2013
År 2012 fick staten in 5,8 miljarder euro in i miljöskatter i Finland. Av miljöskatterna år 2012 hänförde sig 41 procent till trafikbränslen, dvs. motorbensin och dieselolja. Beloppet av miljöskatterna låg på samma nivå som året innan. Miljöskatternas andel av statens hela beskattningsutfall var 6,9 procent, vilket är något mindre än året innan.

Nästa offentliggörande:
11.9.2014

Beskrivning: Statistiken över miljöbaserade skatter och avgifter beskriver beloppet av de miljöskatter och avgifter som den offentliga sektorn samlar in och deras andel av de totala skatteinkomsterna. Statistiken omfattar miljöbaserade skatter och avgifter samt vissa miljöbaserade användningsavgifter. Statistiken över miljöbaserade skatter och avgifter baserar sig på en internationellt sett enhetlig statistikram, som bl.a. OECD och EU:s statistikbyrå Eurostat varit med om att definiera. Statistikramen som utvecklats och godkänts i samråd gör det möjligt att samla in och jämföra internationellt enhetliga uppgifter. I statistiken över miljöbaserade skatter efter näringsgren presenteras skatter enligt den näringsgrensindelning som används inom nationalräkenskaperna. På så sätt kan uppgifterna om miljöskatter direkt kombineras med olika monetära variabler i nationalräkenskaperna.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: beskattning, energiskatt, fordonsskatt, miljöskatter, miljöekonomi, miljöskatt.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Miljöskatter [e-publikation].
ISSN=1798-5560. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.9.2014].
Åtkomstsätt: http://tilastokeskus.fi/til/yev/index_sv.html.

Olet sivulla:

Förstasidan > Statistik > Miljö och naturresurser > Miljöskatter

Statistik

Miljö och naturresurser

Miljöskatter

Länk till rss-flöde

Suomeksi In English Utskriftsvänlig sida
Index| Sidokarta| Synpunkter| Kontaktinformation
Etusivu| Home
Förstasidan Statistik Statistikinfo Datainsamling Produkter och tjänster Aktuellt Statistikcentralen
Statistikcentralen
Statistikcentralen PalloVäxel 029 551 1000 PalloKontaktinformation PalloUpphovsrätt och användarvillkor PalloSynpunkter