Suomen virallinen tilasto

Ympäristöverot

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Ympäristöverot kasvoivat 1,3 prosenttia vuonna 2014
8.9.2016
Ympäristöverojen kokonaissumma vuonna 2014 oli 6,0 miljardia euroa, jossa kasvua edelliseen vuoteen oli 1,3 prosenttia. Ympäristöverojen kasvua hillitsi päästöverojen lasku, joka johtui erityisesti jäteverokertymän laskusta. Ympäristöverojen osuus Suomen kokonaisverokertymästä on noin 7 prosenttia. Päästöoikeuksien huutokauppa on ensimmäistä kertaa mukana ympäristöverojen tilastossa vuonna 2014. Syynä päästöoikeuksien kirjaamiseen oli muutos päästökauppaan liittyvien verotulojen kirjaamisessa kansantalouden tilinpidossa. Päästöoikeudet ovat osa energiaveroja ja niiden suuruus vuonna 2014 oli 104 miljoonaa euroa.

Seuraava julkistus:
7.9.2017

Kuvaus: Ympäristöperusteisten verojen ja maksujen tilasto kuvaa julkisen sektorin keräämien ympäristöverojen ja maksujen määrää ja osuutta kokonaisverotuloista. Se sisältää sekä ympäristöperusteiset verot ja maksut että tietyt ympäristöperusteiset käyttömaksut. Ympäristöperusteisten verojen ja maksujen tilasto perustuu kansainvälisesti yhtenäiseen tilastointikehikkoon, jonka määrittelyyn ovat osallistuneet mm. OECD ja EU:n tilastovirasto Eurostat. Yhteistyössä kehitetty ja hyväksytty tilastointikehikko mahdollistaa kansainvälisesti yhdenmukaisten tietojen keräämisen ja vertailun. Ympäristöverot toimialoittain -tilastossa ympäristöverot esitetään kansantalouden tilinpidossa käytettävän toimialajaon mukaisesti. Näin tiedot voidaan yhdistää suoraan erilaisiin kansantalouden tilinpidon rahamääräisiin muuttujiin kuten kokonaistuotantoon ja arvonlisäykseen.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: ajoneuvovero, energiavero, haittavero, verotus, ympäristötalous, ympäristöverotus.
Tilastot asiasanoittain >>>
Muutos: Ympäristöverot -tilaston tietosisältö muuttuu
18.12.2014
Tilaston tuottama tietosisältö muuttuu vuonna 2015.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ympäristöverot [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5552. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.7.2017].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/yev/index.html

Jaa