Suomen virallinen tilasto

Ympäristöverot

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Ympäristöverojen kertymä pysyi edellisen vuoden tasolla vuonna 2013
6.11.2014
Ympäristöverotuksella kerättiin Suomessa 5,8 miljardia euroa vuonna 2013. Ympäristöverojen määrä pysyi edellisvuoden tasolla. Vuoden 2013 ympäristöveroista 40 prosenttia saatiin liikennepolttoaineista eli moottoribensiinistä ja dieselöljystä. Ympäristöverojen osuus valtion koko verokertymästä oli 6,5 prosenttia mikä on hieman vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Seuraava julkistus:
10.9.2015

Kuvaus: Ympäristöperusteisten verojen ja maksujen tilasto kuvaa julkisen sektorin keräämien ympäristöverojen ja maksujen määrää ja osuutta kokonaisverotuloista. Se sisältää sekä ympäristöperusteiset verot ja maksut että tietyt ympäristöperusteiset käyttömaksut. Ympäristöperusteisten verojen ja maksujen tilasto perustuu kansainvälisesti yhtenäiseen tilastointikehikkoon, jonka määrittelyyn ovat osallistuneet mm. OECD ja EU:n tilastovirasto Eurostat. Yhteistyössä kehitetty ja hyväksytty tilastointikehikko mahdollistaa kansainvälisesti yhdenmukaisten tietojen keräämisen ja vertailun. Ympäristöverot toimialoittain -tilastossa ympäristöverot esitetään kansantalouden tilinpidossa käytettävän toimialajaon mukaisesti. Näin tiedot voidaan yhdistää suoraan erilaisiin kansantalouden tilinpidon rahamääräisiin muuttujiin kuten kokonaistuotantoon ja arvonlisäykseen.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: ajoneuvovero, energiavero, haittavero, verotus, ympäristötalous, ympäristöverotus.
Tilastot asiasanoittain >>>
Muutos: Ympäristöverot -tilaston tietosisältö muuttuu
18.12.2014
Tilaston tuottama tietosisältö muuttuu vuonna 2015.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ympäristöverot [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5552. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.9.2015].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/yev/index.html

Jaa