Suomen virallinen tilasto

Ympäristöverot

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Ympäristöverot lähes ennallaan vuonna 2013
10.9.2015
Ympäristöverojen kokonaissumma vuonna 2013 oli 5,9 miljardia euroa. Kasvua edelliseen vuoteen oli 0,2 prosenttia. Kotitaloudet maksoivat ympäristöveroista 2,6 miljardia euroa eli noin 47 prosentin osuuden. Muita suuria maksajia olivat teollisuus sekä palvelutoiminta, erityisesti kuljetuksen ja varastoinnin toimiala. Verotus kohdistui valtaosaltaan energian tuotantoon ja käyttöön sekä ajoneuvoihin. Päästöverojen osuus ympäristöveroista oli vähäinen.

Seuraava julkistus:
8.9.2016

Kuvaus: Ympäristöperusteisten verojen ja maksujen tilasto kuvaa julkisen sektorin keräämien ympäristöverojen ja maksujen määrää ja osuutta kokonaisverotuloista. Se sisältää sekä ympäristöperusteiset verot ja maksut että tietyt ympäristöperusteiset käyttömaksut. Ympäristöperusteisten verojen ja maksujen tilasto perustuu kansainvälisesti yhtenäiseen tilastointikehikkoon, jonka määrittelyyn ovat osallistuneet mm. OECD ja EU:n tilastovirasto Eurostat. Yhteistyössä kehitetty ja hyväksytty tilastointikehikko mahdollistaa kansainvälisesti yhdenmukaisten tietojen keräämisen ja vertailun. Ympäristöverot toimialoittain -tilastossa ympäristöverot esitetään kansantalouden tilinpidossa käytettävän toimialajaon mukaisesti. Näin tiedot voidaan yhdistää suoraan erilaisiin kansantalouden tilinpidon rahamääräisiin muuttujiin kuten kokonaistuotantoon ja arvonlisäykseen.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: ajoneuvovero, energiavero, haittavero, verotus, ympäristötalous, ympäristöverotus.
Tilastot asiasanoittain >>>
Muutos: Ympäristöverot -tilaston tietosisältö muuttuu
18.12.2014
Tilaston tuottama tietosisältö muuttuu vuonna 2015.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ympäristöverot [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5552. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.8.2016].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/yev/index.html

Jaa