Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statsgarantier 2016, 2:a kvartalet

Statsgarantier 2007, 3:e kvartalet

2007
3:e kvartalet
Offentliggöranden

Dela