Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Offentliga sektorns skuld kvartalsvis.

Publicerad: 21.11.2007

Statens garantistock 12,7 miljarder i slutet av september 2007

Statens garantistock uppgick till 12,7 miljarder euro i slutet av september 2007. Staten beviljade nya garantier för 390 miljoner euro under det andra kvartalet. Garantistocken var i slutet av september något 1,6 procent mindre än i slutet av juni år 2007. Statens garantier omfattar alla slag av garantier som staten i sista hand ansvarar för.

Av garantistocken består 38 procent av garantier till företag. Garantierna till bostadssamfund utgör 28 procent och till hushåll 27 procent av garantistocken. Återstoden av statens garantistock, dvs. 7 procent, fördelas på finansiella företag och försäkringsföretag, den offentliga sektorn, hushållens icke-vinstsyftande organisationer samt utlandet.

Nya statsgarantier efter kvartal fr.o.m. år 2002, mn euro

Källa: Statsgarantier. Statistikcentralen

Förfrågningar: Sinikka Kuusisto (09) 1734 3354, Saara Roine (09) 1734 3325, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 21.11.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statsgarantier [e-publikation].
ISSN=2341-5800. 3:e kvartalet 2007. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 22.6.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vtak/2007/03/vtak_2007_03_2007-11-21_tie_001_sv.html

Dela