Publicerad: 12.7.2007

Sjunkande skattekvot år 2006

Enligt Statistikcentralens reviderade preliminära uppgifter var de skatter och obligatoriska socialskyddsavgifter som den offentliga sektorn uppbar 43,5 procent av bruttonationalprodukten år 2006. Föregående år var skattekvoten 0,5 procentenheter högre. Det totala inflödet av skatter och obligatoriska socialskyddsavgifter steg med 5,0 procent från året innan och uppgick till 72,6 miljarder euro. På grund av den kraftiga ökningen av bruttonationalprodukten sjönk dock skattekvoten. Nettoskattekvoten, som erhålls då man från skattekvoten avdrar den privata sektorns offentliga inkomst- och kapitalöverföringar samt subventioner, steg för sin del med 0,3 procentenheter till 21,8 procent. Utvecklingen beror på att de offentliga transfereringarna till den privata sektorn har ökat långsammare än bruttonationalprodukten år 2006.

Statens skatteutfall steg med 3,3 procent från året innan. Särskilt momsintäkterna, vars inflöde steg med 6,0 procent till 14,5 miljarder euro. Kommunernas skatteinkomster ökade snabbare än statens, med 6,8 procent. Kommunernas och statens sammanlagda beskattningsutfall för inkomstskatten steg med 4,5 procent.

I obligatoriska socialskyddsavgifter uttogs 7,0 procent mer än året innan. Inflödet av arbetspensionsavgifter ökade med 4,8 procent. Det totala inflödet av obligatoriska socialskyddsavgifter steg till 20,2 miljarder euro.

Skatter och obligatoriska socialskyddsavgifter efter sektor

  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005* 2006*
mn euro
Allt totalt 56 159 62 418 62 334 64 186 64 187 66 191 69 120 72 596
Staten 29 577 34 310 32 928 34 667 34 824 35 966 37 244 38 436
- inkomst- och förmögenhetsskatt 10 036 13 973 12 098 12 676 11 806 12 319 12 749 12 888
- moms 10 137 10 869 11 118 11 680 12 455 12 949 13 658 14 476
Kommuner 12 193 13 484 13 807 13 773 13 538 13 778 14 330 15 298
Socialskyddsfonder 14 246 14 486 15 473 15 640 15 721 16 317 17 392 18 686
Europeiska unionen 142 139 127 106 104 130 154 176
  i förhållande till BNP, %
Allt totalt 45,8 47,2 44,6 44,6 44,0 43,4 44,0 43,5
Staten 24,1 25,9 23,5 24,1 23,9 23,6 23,7 23,0
- inkomst- och förmögenhetsskatt 8,2 10,6 8,6 8,8 8,1 8,1 8,1 7,7
- moms 8,3 8,2 7,9 8,1 8,5 8,5 8,7 8,7
Kommuner 9,9 10,2 9,9 9,6 9,3 9,0 9,1 9,2
Socialskyddsfonder 11,6 11,0 11,1 10,9 10,8 10,7 11,1 11,2
Europeiska unionen 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

*preliminär uppgift

Källa: Skatter och avgifter av skattenatur 2006. Statistikcentralen

Förfrågningar: Asko Kauppinen (09) 1734 3216, Mika Sainio (09) 1734 2686, skt.95@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 12.7.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Skatter och avgifter av skattenatur [e-publikation].
ISSN=2341-698X. 2006. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 5.12.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vermak/2006/vermak_2006_2007-07-12_tie_001_sv.html