Finlands officiella statistik

Skatter och avgifter av skattenatur

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Skatteutfallet ökade med 3,9 procent år 2013
11.7.2014
Utfallet av skatter och obligatoriska socialskyddsavgifter ökade med 3,9 procent år 2013. Utfallet uppgick till totalt 88,6 miljarder euro. Skattekvoten var 44,0 procent. Skattekvoten beskriver skatterna och de obligatoriska socialskyddsavgifterna i förhållande till bruttonationalprodukten. Skattekvoten ökade med 1,2 procentenheter från året innan. Uppgifterna framgår av de preliminära uppgifterna i nationalräkenskaperna för år 2013. Skattekvoten är nu på en lägre nivå än tidigare eftersom revideringen av nationalräkenskaperna ENS 2010 gjorde att bruttonationalprodukten ökade.

Nästa offentliggörande:
2.3.2015

Beskrivning: Statistiken "Skatter och avgifter av skattenatur" omfattar uppgifter om skatter och obligatoriska socialskyddsavgifter som staten, kommunerna och socialskyddsfonderna årligen uppbär. Dessutom ingår de avgifter av skattenatur som uppbärs i Finland för Europeiska unionen. Det mest använda nyckeltalet i statistiken är skattesats, där skatteutfallet av alla obligatoriska avgifter av skattenatur ställs i relation till bruttonationalprodukten. Skattesatsen är en av de vanligaste mätarna av den offentliga sektorns storlek i internationella jämförelser.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: beskattning, energiskatt, miljöskatter, offentlig ekonomi, skatteintäkter, skattekvot, socialskyddsavgifter, statens inkomster, statsekonomi.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Metoderna och tidsserierna inom nationalräkenskaperna revideras
11.7.2014
Beräkningsmetoden för nationalräkenskaperna revideras 11.7.2014.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Skatter och avgifter av skattenatur [e-publikation].
ISSN=2341-698X. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.2.2015].
Åtkomstsätt: http://tilastokeskus.fi/til/vermak/index_sv.html

Dela