Tilläggsuppgifter

Namn: Marja-Liisa Helminen
Telefon: 029 551 3273

Namn: Miina Keski-Petäjä
Telefon: 029 551 3240

Namn: Irma Pitkänen
Telefon: 029 551 3262

Namn: Matti Saari
Telefon: 029 551 3401

Den här blanketten kan du använda när du vill kontakta den person som svarar för statistiken.

Meddelande:
Jag önskar få svar
per e-post per telefon inget svar, tack

Min kontaktinformation

Namn:
E-postadress:
Telefonnummer:
Adress:
Postnummer:
Postkontor:
Företag/organisation:

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 1.4.2015].
Åtkomstsätt: http://tilastokeskus.fi/til/vamuu/yht_sv.html

Dela