Finlands officiella statistik

Förhandsuppgifter om befolkningen

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Antalet födda barn var rekordlågt i Finland år 2015
26.1.2016
Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter föddes 55 040 barn i Finland år 2015. Färre barn än detta föddes senast under hungeråren på 1860-talet. Trots att antalet födda sjönk ökade folkmängden i Finland under år 2015 med 14 860 personer. Den största orsaken till folkökningen var inflyttningsöverskottet från utlandet: antalet invandrare översteg antalet utvandrare med 11 900 personer. Asylsökande, vars asylsökningsprocess fortfarande pågår, ingår inte i denna siffra. Den naturliga folkökningen, dvs. överskottet av födda över döda, var bara 2 960 personer. I slutet av år 2015 var den preliminära folkmängden 5 486 616.

Nästa offentliggörande:
18.2.2016

Beskrivning: Statistiken omfattar förhandsuppgifter om befolkningsförändringar och befolkningens sammansättning. När det gäller befolkningsförändringar erhålls uppgifter om levande födda och döda i Finland, omflyttningar inom och mellan kommuner, migration, ingångna äktenskap och beviljade skilsmässor, registrerade parförhållanden, registrerade parförhållande som upplösts och personer som fått finskt medborgarskap. Förhandsuppgifter produceras månatligen.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: befolkning, befolkningsförändringar, befolkningstillväxt, dödlighet, flyttningsrörelse, folkmängd, inrikes omflyttning, invandring, nativitet, omflyttning inom kommunen, omflyttning mellan kommuner, preliminär folkmängd, utvandring.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: De månads- och kvartalsvisa offentliggörandena av preliminär befolkningsstatistik sammanslås fr.o.m. statistikåret 2011
27.1.2011
De månads- och kvartalsvisa uppgifterna publiceras för sista gången separat i januari 2011, då uppgifterna för januaridecember 2010 publiceras.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 10.2.2016].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/index_sv.html

Dela