Finlands officiella statistik

Förhandsuppgifter om befolkningen

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Nettoinvandringen stod för 76 procent av folkökningen år 2014
27.1.2015
Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter bestod 76 procent av ökningen av Finlands folkmängd år 2014 av nettoinvandring. Folkmängden ökade under året med 23 020 personer, vilket är 1 690 personer färre än år 2013. Nettoinvandringens andel av folkökningen var 17 540 personer. Den naturliga folkökningen, dvs. överskottet av födda över döda, var däremot 5 480 personer. I slutet av år 2014 var den preliminära folkmängden 5 474 289.

Nästa offentliggörande:
24.2.2015

Beskrivning: Statistiken omfattar förhandsuppgifter om befolkningsförändringar och befolkningens sammansättning. När det gäller befolkningsförändringar erhålls uppgifter om levande födda och döda i Finland, omflyttningar inom och mellan kommuner, migration, ingångna äktenskap och beviljade skilsmässor, registrerade parförhållanden, registrerade parförhållande som upplösts och personer som fått finskt medborgarskap. Förhandsuppgifter produceras månatligen.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: befolkning, befolkningsförändringar, befolkningstillväxt, dödlighet, flyttningsrörelse, folkmängd, inrikes omflyttning, invandring, nativitet, omflyttning inom kommunen, omflyttning mellan kommuner, preliminär folkmängd, utvandring.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: De månads- och kvartalsvisa offentliggörandena av preliminär befolkningsstatistik sammanslås fr.o.m. statistikåret 2011
27.1.2011
De månads- och kvartalsvisa uppgifterna publiceras för sista gången separat i januari 2011, då uppgifterna för januaridecember 2010 publiceras.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 1.2.2015].
Åtkomstsätt: http://tilastokeskus.fi/til/vamuu/index_sv.html

Dela