Finlands officiella statistik

Förhandsuppgifter om befolkningen

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Rekordfå barn föddes i Finland under början av år 2016
26.7.2016
Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter föddes 26 517 barn i Finland under januari - juni år 2016. Detta är den lägsta siffran under självständighetstiden. Trots att antalet födda sjönk ökade folkmängden i Finland under början av år 2016 med 6 269 personer. Orsaken till folkökningen var inflyttningsöverskottet från utlandet: antalet invandringar översteg antalet utvandringar med 7 022. Födelseöverskottet var negativt, eftersom antalet födda var 753 färre än antalet döda. I slutet av juni var Finlands folkmängd 5 493 577.

Nästa offentliggörande:
18.8.2016

Beskrivning: Statistiken omfattar förhandsuppgifter om befolkningsförändringar och befolkningens sammansättning. När det gäller befolkningsförändringar erhålls uppgifter om levande födda och döda i Finland, omflyttningar inom och mellan kommuner, migration, ingångna äktenskap och beviljade skilsmässor, registrerade parförhållanden, registrerade parförhållande som upplösts och personer som fått finskt medborgarskap. Förhandsuppgifter produceras månatligen.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: befolkning, befolkningsförändringar, befolkningstillväxt, dödlighet, flyttningsrörelse, folkmängd, inrikes omflyttning, invandring, nativitet, omflyttning inom kommunen, omflyttning mellan kommuner, preliminär folkmängd, utvandring.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: De månads- och kvartalsvisa offentliggörandena av preliminär befolkningsstatistik sammanslås fr.o.m. statistikåret 2011
27.1.2011
De månads- och kvartalsvisa uppgifterna publiceras för sista gången separat i januari 2011, då uppgifterna för januaridecember 2010 publiceras.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.7.2016].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/index_sv.html

Dela