Finlands officiella statistik

Förhandsuppgifter om befolkningen

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Den preliminära folkmängden i Finland 5 507 101 i slutet av juni
25.7.2017
Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var Finlands folkmängd 5 507 101 i slutet av juni 2017. Folkmängden i Finland ökade under januari-juni med 3 804 personer, dvs. med 1 805 personer färre än enligt de preliminära uppgifterna under motsvarande period året innan. Orsaken till folkökningen var inflyttningsöverskottet från utlandet: antalet invandrare översteg antalet utvandrare med 6 324 personer. Den naturliga folkökningen, dvs. födelseöverskottet, var negativt, eftersom antalet döda var 2 520 mer än antalet födda.

Nästa offentliggörande:
24.8.2017

Beskrivning: Statistiken omfattar förhandsuppgifter om befolkningsförändringar och befolkningens sammansättning. När det gäller befolkningsförändringar erhålls uppgifter om levande födda och döda i Finland, omflyttningar inom och mellan kommuner, migration, ingångna äktenskap och beviljade skilsmässor, registrerade parförhållanden, registrerade parförhållande som upplösts och personer som fått finskt medborgarskap. Förhandsuppgifter produceras månatligen.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: befolkning, befolkningsförändringar, befolkningstillväxt, dödlighet, flyttningsrörelse, folkmängd, inrikes omflyttning, invandring, nativitet, omflyttning inom kommunen, omflyttning mellan kommuner, preliminär folkmängd, utvandring.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Publiceringen av preliminär befolkningsstatistik framflyttas av produktionsskäl
29.5.2017
Datum för publicering av den preliminära befolkningsstatistiken har framflyttats: nytt datum för uppgifterna för mars är 9.6.2017 och för uppgifterna för april 16.6.2017.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.8.2017].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/index_sv.html

Dela