Figurbilaga 2. Största befolkningsgrupper med främmande språk som modersmål 2001 och 2011

Figurbilaga 2. Största befolkningsgrupper med främmande språk som modersmål 2001 och 2011

Källa: Befolkningsstruktur 2011, Statistikcentralen

Förfrågningar: Markus Rapo 09 1734 3238, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 16.3.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Befolkningsstruktur [e-publikation].
ISSN=1797-5387. 2011, Figurbilaga 2. Största befolkningsgrupper med främmande språk som modersmål 2001 och 2011 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.8.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vaerak/2011/vaerak_2011_2012-03-16_kuv_002_sv.html